Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 19 november 2023

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Doordeweekse viering in de dagkapel
https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003444004_zc_v1_1700327427364_kathedraal_achterkant_streetview_11_(1).jpg

Omdat het te koud wordt, zijn de doordeweekse vieringen weer in de dagkapel. De deuren aan de Mathenesserlaan en de Robert Fruinstraat zijn door de week vanaf 08.30 uur geopend. Vanwege veiligheid van kerkgangers en kerk worden de deuren aan de Mathenesserlaan om half tien als de Mis begint, gesloten. De ingang aan de Robert Fruinstraat blijft geopend.
Najaarsactie Kerkbalans – eindsprint
Met onze Actie Kerkbalans 2023 passeren we nu de € 24.000,-. Daarmee halen we ons streefbedrag van € 40.000 niet. Volgend jaar begint op 13 januari alweer de actie voor het nieuwe jaar. Vandaar dat we dit jaar nog een korte eindsprint willen maken. Heeft u nog wat over, denk dan aan uw kerk.
U kunt overmaken op NL23 INGB 0000529226, t.n.v. Parochie Laurentius en Elisabeth of kunt ook gebruik maken van de Donatiehulp >>
Tijdelijke sluiting Eendrachtskapel
Nu de Eendrachtskapel tijdelijk gesloten is, zijn de bezoekers op de vrijdagochtend welkom in de kathedraal om 09.30 uur. Na de Mis is er koffie/thee in de Elisabethzaal.
Koffie/thee na de Mis van dinsdag naar vrijdag
Omdat nu op vrijdag de bezoekers van de Eendrachtskapel naar de kathedraal komen, is het koffiedrinken van de dinsdagochtend verplaatst naar de vrijdagochtend. Koffie/thee door de week is dan op: maandag, donderdag en vrijdag.
Red Wednesday – extra rozenkrans om 19.00 uur
https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003444004_zc_v1_1700328787848_kikz_header_redwednesday_2023_1.jpg
De actie RedWednesday van Kerk in Nood vraagt op woensdag 24 november aandacht voor godsdienstvrijheid wereldwijd. Net als veel kerken, synagogen, moskeeën en overheidsgebouwen wordt ook de kathedraal op die dag rood aangelicht. 
Vorig jaar namen op 25 november 119 kerken in Nederland deel aan RedWednesday. Die woensdagavond, de dag waarop Nederland weer gaat stemmen, is er in de om 19.00 uur extra rozenkransgebed voor de vervolgde christenen. 
Bezoek ook de website RedWednesDay|Kerk in Nood >> 
Nieuw Parochieblad Rondom Laurentius
https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003444004_zc_v1_1697979243336_logo_rondom_laurentius.png

De november editie van ons Parochieblad Rondom Laurentius, vindt u achterin de kerk. Het parochieblad is ook online te lezen via kathedraalrotterdam.nl .
Het Kerstnummer dat 3 december uitkomt, wordt weer een gezamenlijke uitgave van de parochies in onze Federatie H. Laurentius (RRM).

Bedankt voor de aanmeldingen!

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003444004_1_1699027461438_zc-noimage.png
De afgelopen periode hebben we een oproep gedaan voor vrijwilligers om te helpen bij het ophangen van de kerstkrans en het opbouwen van de kerststal. Aan deze oproep is gehoor gegeven. Wij hebben genoeg aanmeldingen gehad. De kerk zal weer mooi versierd zal worden. Dank voor de aanmeldingen!
Bijzonder getuigenis in de Hildegardiskerk
https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003444004_zc_v1_1699170701805_bisschopkeppeltjes_foto_ramon_gold.jpg
Op 22 november zal Marino Restrepo in het Engels een getuigenis geven in de Hildegardiskerk. In 1997, tijdens een bezoek aan zijn geboortedorp in Colombia, werd ontvoerd door Colombiaanse rebellen. Hij werd bevrijd en keerde terug tot het katholieke geloof.
Datum en tijd: woensdag 22 november om 19.00 uur Inloop/bidden Rozenkrans en om 19.30 uur aanvang getuigenis.
Einde programma rond 21.30 uur.
Locatie: Hildegardiskerk; Hildegardisstraat 50, Rotterdam

Vieringen

kalender voorganger Viering
19 nov 11:00 Pater Th. Blokland 33e Zondag door het jaar
19 nov 15:00 Mgr. J. van den Hende Vormselviering van parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever H. Laurentius
26 nov 11:00 Plebaan M. Hagen Christus Koning
3 dec 11:00 Plebaan M. Hagen 1e Zondag van de Advent
10 dec 11:00 Mgr. J. van den Hende 2e Zondag van de Advent

Livestream van 19 november

  • De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 3 december 2023.
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan g.heuff@robeco.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven.

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Boletim informativo digital

19 de novembro 2023

Celebração dos dias da semana na Dagkapel

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003444004_zc_v1_1697981430026_2023_10_22_pope_may_weapons_fall_silent_in_gaza.jpg

Está a ficar mais frio. As celebrações dos dias da semana voltam a realizar-se na capela diurna. A igreja está aberta na Mathenesserlaan e na Robert Fruinstraat a partir das 8h30. Por razões de segurança, as portas da Mathenesserlaan serão fechadas às 9h30, quando começar a missa. A Rua Robert Fruin permanecerá aberta durante a missa.

Ação de outono do Kerkbalans - última etapa

A ação Actie Kerkbalans 2023 ultrapassou a marca dos 24 000 euros. Não atingiremos o nosso objetivo de 40 000 euros. A campanha para o novo ano terá início a 13 de janeiro. Por isso, este ano queremos fazer um pequeno sprint final. Se ainda tiver algum dinheiro, pense na sua igreja. 
Pode transferir para NL23 INGB 0000529226, em nome da Paróquia Laurentius e Elisabeth ou utilizar a Donatiehulp (ferramenta de donativos)

Clausura temporária da Eendrachtskapel

Agora que a Eendrachtskapel está encerrada, os visitantes são bem-vindos à catedral às sextas-feiras de manhã, às 9h30. Depois da missa, haverá café/chá no Elisabethzaal.

Café/chá depois da missa de terça a sexta-feira

Uma vez que os visitantes da Capela Eendracht vêm à catedral, o café/chá foi transferido das manhãs de terça-feira para as manhãs de sexta-feira. O café/chá durante a semana será então: segunda-feira, quinta-feira e sexta-feira.

Red wednesday

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003444004_zc_v1_1696710710624_2025_jubeljaar.gif
Na quarta-feira, 22 de novembro, a ação RedWednesday da Kerk in Nood chama a atenção para a liberdade religiosa em todo o mundo. Tal como muitas outras igrejas, a catedral será iluminada de vermelho nesse dia. No ano passado, 119 igrejas dos Países Baixos participaram no RedWednesday. Na quarta-feira à noite, dia em que os Países Baixos voltam a votar, haverá uma oração suplementar do terço pelos cristãos perseguidos na catedral, às 19:00.
Visite também o sítio Web RedWednesDay|Church in Need >>

Laurentius

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003444004_zc_v1_1696710710624_2025_jubeljaar.gif

A edição de novembro da revista Rondom Laurentius encontra-se nas traseiras da igreja. Também a pode ler em kathedraalrotterdam.nl. O número de Natal, que sairá a 3 de dezembro, será novamente uma publicação conjunta das paróquias da nossa Federação H. Laurentius (RRM).

Obrigado pelas contribuições!

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003444004_zc_v1_1696710710624_2025_jubeljaar.gif
Recentemente, lançámos um apelo a voluntários para ajudarem a pendurar a coroa de Natal e a construir o presépio. Este apelo foi respondido. Recebemos um número suficiente de candidaturas. A igreja voltará a ficar lindamente decorada. Obrigado por se terem inscrito!

Testemunho especial na Igreja de Hildegardis

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003444004_zc_v1_1696710710624_2025_jubeljaar.gif

No dia 22 de novembro, Marino Restrepo dará um testemunho em inglês na Igreja de Hildegardis. Em 1997, quando visitava a sua aldeia natal na Colômbia, foi raptado por rebeldes colombianos. Foi libertado e regressou à fé católica.

Data e hora: Quarta-feira, 22 de novembro, às 19h00 Entrada/oração do terço e às 19h30 início do testemunho. Fim do programa por volta das 21h30m.

Local: Hildegardiskerk; Hildegardisstraat 50, Roterdão

Serviços da Igreja


kalender voorganger Viering
19 de novembro 11:00 Pater Th. Blokland 33º Domingo do ano
19 de novembro 15:00 Mgr. J. van den Hende Celebração do crisma da federação paroquial Roterdão Rechter Maasoever H. Laurentius
26 de novembro 11:00 Plebaan M. Hagen Cristo Rei
3 de dezembro 11:00 Plebaan M. Hagen 1º Domingo do Advento
10 de dezembro 11:00 Mgr. J. van den Hende 2º Domingo do Advento

Transmissão ao video de 19 de Novembro

Informações para boletim informativo

O próximo boletim informativo será publicado a 3 de dezembro 2023. Por favor, envie uma cópia para o secretário da direção,

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

  • A próxima newsletter será publicada a 19 de Novembro de 2023.
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para g.heuff@robeco.nl

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl