Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 5 november 2023

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Vrijwilligers werven voor adventskrans en kerststal
https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003394004_zc_v1_1699026813772_fotolia_17338920_adventskranz.jpg

Op zondag 3 december 2023 is het de eerste zondag van de Advent. Zoals ieder jaar, wordt ook dit jaar de adventskrans weer opgehangen. Mogelijk vraag je je weleens af wie dat elk jaar doen en hoe ze dat eigenlijk doen. Als je daar antwoord op wilt hebben, dan nodigen wij je uit om op vrijdag 1 december om 19:00u mee te komen helpen met het ophangen van de adventskrans.
Ook de kerststal moet weer worden opgebouwd. Dat gebeurt op zaterdag 9 december 2023 om 9.00 uur. Ook daarbij nodigen we je van harte uit om mee te helpen.
Wij hopen dat je je geroepen voelt om je steentje bij te dragen aan de voorbereidingen voor de Advent en Kerstmis. We hebben je hulp hard nodig. Meld je dus aan voor één of beide dagen. Dat kan na de viering bij de kosters of het secretariaat. 
Kijk voor meer informatie op kathedraalrotterdam.nl, Hoe wordt de Adventskrans eigenlijk opgehangen.

Nieuw Parochieblad Rondom Laurentius
https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003394004_zc_v1_1697979243336_logo_rondom_laurentius.png

Het nieuwe Parochieblad Rondom Laurentius is verschenen. Een veelheid van mooie, goede en waardevolle informatie vindt u hierin terug. Het parochieblad is ook online te lezen via kathedraalrotterdam.nl Het decembernummer zal weer een gezamenlijke uitgave zijn. 
Priesterwijding Armo Aardoom 18 november
Goed om nu vast te noteren. Op zaterdag 18 november zal om 11.00 uur Arno Aardoom in onze kathedraal tot priester worden gewijd. U bent welkom. Wilt u een indruk krijgen wie hij is en over zijn weg naar het priesterschap, kijk dan via de website van het bisdom naar de video: bisdomrotterdam.nl

Vormselviering op zondag 19 november 15.00 uur

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003394004_1_1699027461438_zc-noimage.png

Een groep van ongeveer 16 jongeren heeft zich voorbereid op het Vormsel. Zondagmiddag 19 november om 15.00 uur is de grote dag. Ook vormelingen uit de Spaanstalige parochie doen mee. Het pastoraal team en pastoor Theo Hansen van de Spaanstalige parochie zullen met de bisschop concelebreren. Bent u in de gelegenheid, wees dan bij deze feestelijke viering om de vormelingen welkom te heten in ons midden.

Brief bisschoppen verkiezingen 22 november

Foto: Ramon Mangold

De bisschoppen hebben bij gelegenheid van de verkiezingen van de Tweede Kamer op 22 november een brief geschreven. Het recht om te stemmen is een groot goed. Ook noemen zij onderwerpen die belangrijk zijn vanuit het geloof. De brief ligt achterin de kerk om mee te nemen en thuis rustig te lezen.
De brief kunt u ook on-line lezen op de site van het Bisdom: Iedereen moet mee kunnen doen. 
Oorlog in Midden-Oosten
Onze bisschop Mgr. Van de Hende roept ons parochianen op om ons aan te sluiten bij het wereldwijde gebed van de Kerk om vrede in het Midden Oosten en elders in de wereld. 
Tijdelijke sluiting Eendrachtskapel
Door afbrokkelende stenen in het gewelf van de kerk is een gevaarlijke situatie is ontstaan. De Eendrachtskerk is voor onbepaalde tijd gesloten. Op vrijdagochtend is iedereen welkom die anders om kwart voor een zouden gaan.

Vieringen

kalender voorganger Viering
5 nov 11:00 Plebaan M. Hagen 31e Zondag door het jaar Willibrordzondag
12 nov 11:00 Pastoor R. Gouw 32e Zondag door het jaar
19 nov 11:00 Pater Th. Blokland 33e Zondag door het jaar
19 nov 15:00 Mgr. J. van den Hende Vormselviering van parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever H. Laurentius
26 nov 11:00 Plebaan M. Hagen Christus Koning

Livestream van 5 november

  • De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 19 november 2023.
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan g.heuff@robeco.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven.

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Boletim informativo digital

5 de novembro 2023

Voluntários para a coroa de Advento e o presépio

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003394004_zc_v1_1697981430026_2023_10_22_pope_may_weapons_fall_silent_in_gaza.jpg

O domingo, 3 de dezembro de 2023, é o primeiro domingo do Advento. Como todos os anos, a coroa do Advento voltará a ser pendurada este ano. Poderá ter-se perguntado quem a faz todos os anos e como o faz. 
Se quiser obter uma resposta a esta pergunta, convidamo-lo a vir ajudar a pendurar a coroa do Advento na sexta-feira, 1 de dezembro, às 19:00h. O presépio também precisa de ser reconstruído. Esta reconstrução terá lugar no sábado, 9 de dezembro de 2023, às 9h00. Também para isso, convidamos-vos cordialmente a ajudar. 
Esperamos que se sintam chamados a fazer a vossa parte para nos ajudar a preparar o Advento e o Natal. Precisamos muito da vossa ajuda. Por isso, inscrevam-se para um ou ambos os dias. A inscrição pode ser feita depois da celebração, junto do sacristão ou do secretariado. 
Para mais informações, visite kathedraalrotterdam.nl.

Nova revista paroquial Around Laurentius

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003394004_zc_v1_1696762990358_logo_rondom_laurentius.png

Foi publicada a nova Revista Paroquial Around Laurentius. Contém uma infinidade de informações bonitas, boas e valiosas. A revista paroquial pode também ser lida online em kathedraalrotterdam.nl. O número de dezembro será novamente uma publicação conjunta

Ordenação sacerdotal Armo Aardoom 18 de novembro

É bom registar agora. No sábado, 18 de novembro, Arno Aardoom será ordenado sacerdote na nossa catedral, às 11 horas. É benvindo para participar. Se quiser ter uma ideia de quem ele é e do seu caminho para o sacerdócio, veja o vídeo no sítio Web da diocese: bisdomrotterdam.nl.

Celebração do Crisma a 19 de novembro, às 15h00

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003394004_zc_v1_1697981783310_op_weg_naar_vitaliteit.jpg
Um grupo de cerca de 16 jovens está a preparar-se para o Crisma. A tarde de domingo, 19 de novembro, às 15h00, será o grande dia. Participam também confirmandos da paróquia de língua espanhola. A equipa pastoral e o Padre Theo Hansen, da paróquia de língua espanhola, concelebrarão com o bispo. Se puderem, estejam presentes nesta celebração festiva para acolher os confirmandos no nosso meio.

Carta dos bispos sobre as eleições de 22 de novembro

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003394004_zc_v1_1696710710624_2025_jubeljaar.gif

Foto: Ramon Mangold

Os bispos escreveram uma carta sobre as próximas eleições para a Câmara dos Deputados. O direito de voto é um grande bem. Mencionam também questões que são importantes do ponto de vista da fé. A carta encontra-se no fundo da igreja para que a possa levar e ler calmamente em casa.
Também pode ler a carta em linha no sítio da Diocese

(em neerlandês)Iedereen moet mee kunnen doen.


Guerra no Médio Oriente

O nosso bispo, Monsenhor Van de Hende, apela a nós, paroquianos a juntarmo-nos à oração mundial da Igreja pela paz no Médio Oriente e noutras partes do mundo. 

Encerramento temporário da Eendrachtskapel

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003394004_zc_v1_1696710710624_2025_jubeljaar.gif
Surgiu uma situação perigosa devido a pedras soltas na abóbada. Por conseguinte, a Eendrachtskerk está encerrada. Às sextas-feiras de manhã, são bem-vindos todos os que, de outra forma, iriam embora às quinze para a uma.

Serviços da Igreja


kalender voorganger Viering
5 de novembro 11:00 Plebaan M. Hagen 31º Domingo do ano Willibrord Domingo
12 de novembro 11:00 Pastoor R. Gouw 32º Domingo do ano
19 de novembro 11:00 Pater Th. Blokland 33º Domingo do ano
19 de novembro 15:00 Mgr. J. van den Hende Celebração do crisma da federação paroquial Roterdão Rechter Maasoever H. Laurentius
26 de novembro 11:00 Plebaan M. Hagen Cristo Rei

Transmissão ao video de de Novembro

Informações para boletim informativo

O próximo boletim informativo será publicado a 19 de Novembro 2023. Por favor, envie uma cópia para o secretário da direção,

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

  • A próxima newsletter será publicada a 19 de Novembro de 2023.
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para g.heuff@robeco.nl

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl