Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 22 oktober 2023

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Vasten en gebed om vrede in Midden-Oosten

Paus Franciscus heeft opgeroepen tot gebed en vasten op vrijdag 27 oktober omdat alleen met Gods hulp vrede mogelijk wordt. Deze maand bidden we ook vooraf aan de ochtendmis van 09.30 uur het rozenkransgebed.
Ook vrijdagavond 27 okt. zullen we om 19.00 uur de rozenkrans bidden om vrede. Bent u in de gelegenheid, doe dan mee. Op dinsdag 24 oktober en dinsdag 31 oktober bidden we eveneens om 19.00 uur samen de rozenkrans in de Lourdeskapel. Op 31 oktober doen we dat weer met de livestream uit Lourdes.
Uitbreiding diakonaal moment Elisabethzaal

Zoals eerder aangekondigd is vanaf 1 oktober de mogelijkheid tot koffiedrinken na de viering uitgebreid met de dinsdag. De Kathedraal-Onthaal-momenten zijn nu: maandag, dinsdag en donderdag aansluitend aan de ochtendmis.

Nieuwe uitgave Rondom Laurentius
https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003348004_zc_v1_1697979243336_logo_rondom_laurentius.png

Vanaf zondag 22 oktober ligt de nieuwe Rondom Laurentius weer achterin de kerk. Vergeet niet er een mee te nemen, er is weer veel lezenswaardigs in te vinden. Het komende Kerstnummer zal net als afgelopen jaar met Pasen een gezamenlijk nummer zijn.
Als alles volgens planning verloopt, zal vanaf Pasen 2024 alleen nog een gezamenlijk blad verschijnen voor heel onze federatie.

Online lezen? Rondom Laurentius oktober 2023 

Priesterwijding Armo Aardoom 18 november
Goed om nu vast te noteren. Op zaterdag 18 november zal om 11.00 uur Arno Aardoom in onze kathedraal tot priester worden gewijd. U bent welkom.
Wilt u een indruk krijgen wie hij is en over zijn weg naar het priesterschap, kijk dan via de website van het bisdom naar de video: bisdomrotterdam.nl

Samen op zoek naar vitaliteit

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003348004_zc_v1_1696760771529_logo_rondom_laurentius.png
Dit jaar zijn diaken Ed Doe en enkele mensen uit verschillende parochies bij elkaar gekomen om ‘Samen op zoek te gaan naar vitaliteit’ in tijden van een kleiner wordende kerk (een Space for Grace project). “Hoe blijven we in tijden van krimp toch vitaal als kerk?” Wil je meedenken? Wees er dan bij op 24 oktober in het Steiger.
Lees meer op onze site Samen op weg naar vitaliteit.

Allerheiligen / Allerzielen
De maand oktober nadert al snel haar einde. Dat betekent dat 1 en 2 november voor de deur staan met het feest van Allerheiligen en de gedachtenis van Allerzielen. Deze twee feesten horen bij elkaar. Op beide dagen is er een ochtend- en een avondmis.

Vieringen

kalender voorganger Viering
22 okt 11:00 Mgr. J. van den Hende 29e Zondag door het jaar 
Wereldmissiedag
29 okt 11:00 Plebaan M. Hagen 30e Zondag door het jaar
1 nov 9:30 Plebaan M. Hagen Allerheiligen
1 nov 19:30 Mgr. J. van den Hende Allerheiligen
2 nov 9:30 Plebaan M. Hagen Allerzielen
2 nov 19:30 Plebaan M. Hagen Allerzielen
5 nov 11:00 Plebaan M. Hagen 31e Zondag door het jaar
Willibrordzondag
12 nov 11:00 Pastoor R. Gouw 32e Zondag door het jaar

Livestream van 22 oktober

  • De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 5 november 2023.
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan g.heuff@robeco.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven.

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Boletim informativo digital

22 de Outubro 2023

Jejum e oração pela paz no Médio Oriente

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003348004_zc_v1_1697981430026_2023_10_22_pope_may_weapons_fall_silent_in_gaza.jpg

O Papa Francisco apelou à oração e ao jejum na sexta-feira, 27 de outubro, porque só com a ajuda de Deus a paz será possível. Também rezaremos o terço antes da missa da manhã. Sexta-feira à noite, 27 de outubro, às 19 horas, rezaremos o terço pela paz. Na terça-feira, 24 de outubro, e na terça-feira, 31 de outubro, rezaremos também o terço juntos, às 19 horas, na Capela de Lourdes. No dia 31 de outubro, voltaremos a fazê-lo com a transmissão em direto de Lourdes.

Alargamento do momento diaconal Elizabethzaal

Como anunciado anteriormente, a partir de 1 de outubro, a possibilidade de tomar café após a celebração foi alargada às terças-feiras. Os momentos Kathedraal-Onthaal são agora: segunda, terça e quinta-feira após a missa da manhã. 

Nova edição do Rondom Laurentius

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003348004_zc_v1_1696762990358_logo_rondom_laurentius.png
A partir de domingo, 22 de outubro, o novo Rondom Laurentius estará de novo disponível no fundo da igreja. Não se esqueçam de o levar convosco, pois há muito que vale a pena ler. Tal como no ano passado, o próximo número de Natal será um número conjunto com a Páscoa. Se tudo correr como planeado, a partir da Páscoa de 2024 será publicada apenas uma revista conjunta para toda a nossa federação. 

Ordenação sacerdotal Armo Aardoom 18 de novembro

É bom registar agora. No sábado, 18 de novembro, Arno Aardoom será ordenado sacerdote na nossa catedral, às 11 horas. É benvindo para participar. Se quiser ter uma ideia de quem ele é e do seu caminho para o sacerdócio, veja o vídeo no sítio Web da diocese: bisdomrotterdam.nl

Procurar a vitalidade em conjunto

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003348004_zc_v1_1697981783310_op_weg_naar_vitaliteit.jpg
Este ano, o diácono Ed Doe e algumas pessoas de diferentes paróquias juntaram-se para "Procurar a Vitalidade em Conjunto" em tempos de uma igreja em declínio (um projeto do Espaço de Graça). "Como é que continuamos a ser vitais como igreja nestas circunstâncias de encolhimento?" Quer participar? Então esteja presente no dia 24 de outubro no Steiger. 
Leia mais em kathedraalrotterdam.nl, Samen op weg naar vitaliteit.

Dia de Todos os Santos / Dia de Todas as Almas

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003348004_zc_v1_1696710710624_2025_jubeljaar.gif
O mês de outubro aproxima-se rapidamente do fim. Com isso, os dias 1 e 2 de novembro chegam com o Dia de Todos os Santos e o Dia de Todas as Almas. Estas duas celebrações são indissociáveis. Em ambos os dias, haverá uma missa de manhã e uma missa à noite.

Serviços da Igreja


kalender voorganger Viering
22 de outubro 11:00 Bispo. J. van den Hende 29º Domingo do ano
Dia Mundial da Missa
29 de outubro 11:00 Plebaan M. Hagen 30º Domingo do ano
1 de novembro 9:30 Plebaan M. Hagen Todos os Santos
1 de novembro 19:30 Bispo. J. van den Hende Todos os Santos
2 de novembro 9:30 Plebaan M. Hagen Dia de Todas as Almas
2 de novembro 19:30 Plebaan M. Hagen Dia de Todas as Almas
5 de novembro 11:00 Plebaan M. Hagen 31º Domingo do ano 
Domingo da Família
Willibrord Domingo
12 de novembro 11:00 Pastoor R. Gouw 32º Domingo do ano

Transmissão ao video de 22 de Outubro

Informações para boletim informativo

O próximo boletim informativo será publicado a 5 de Outubro de 2023. Por favor, envie uma cópia para o secretário da direção,

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

  • A próxima newsletter será publicada a 5 de Novembro de 2023.
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para g.heuff@robeco.nl

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl