Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 10 september 2023

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Lourdesreis – in oktober 2023 

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003201004_zc_v1_1687031418057_aaa0f41e_82d4_4ec6_a36e_ab8d0c3e8a2f.jpeg

De Lourdesreis die gepland was van 11-16 september kon helaas niet doorgaan. De hoofdreden was dat we voor de terugreis al ‘s-nachts om 01.00 uur zouden moeten opstaan om in Toulouse de vlucht van 06.00 uur te halen.

De komende week zullen we zien of een tweede poging tussen 14 en 22 oktober haalbaar is. Dat betekent minimaal 30 deelnemers en goede vluchttijden. 

Als deze periode tussen 14 en 22 oktober schikt en u dit jaar nog naar Lourdes wilt, meldt u dan aan. Voor aanstaande vrijdag 15 september zal het besluit vallen of de reis dit jaar nog door kan gaan of dat we inzetten op volgend jaar. Het gaat om een zesdaagse reis, all in. Geen extra kosten voor maaltijden in Lourdes. De kosten voor wie op een kamer met iemand anders kan slapen zijn € 800,-. De kosten voor wie een kamer alleen wil, zijn € 950,-. 

We vliegen heen en terug via Toulouse en reizen van daar met de bus naar Lourdes. In Lourdes zullen we deelnemen aan allerlei activiteiten, zoals de lichtprocessies in de avonden, als het kan een internationale viering in de Pius X kerk, de kruisweg, natuurlijk meerdere keren een bezoek aan de grot en als het kan daar ook samen de Eucharistie vieren in het Nederlands. We houden voldoende rusttijden zodat pelgrims zelf naar de baden en de kaarsenkapellen kunnen. 

Onze bedevaart is geen ziekenreis; maar mensen die niet echt rolstoelafhankelijk zijn maar wel soms even een stukje van een rolstoel gebruik willen maken, kunnen zich ook aanmelden. Dan wordt gekeken of de reis ook voor hen haalbaar is. 


Aanmelding kan deze week voor vrijdag 15/9: 010-477 27 52, bij geen gehoor 06-8311 3024. 

Of via e-mail: secretariaat@kathedraal.nl


Download the flyer Lourdes-reis Oktober 2023

Expositie Lijkwade van Turijn
https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003201004_zc_v1_1693082779880_alpha_cursus_01.jpg

Wij zijn in overleg met de organisator om in januari 2024 een reizende tentoonstelling over de Lijkwade van Turijn naar de kathedraal te halen. De bedoeling is dat dit in de laatste weken voor Aswoensdag zijn beslag krijgt. We zullen u later meer hierover berichten. 

Meer informatie over deze reizende tentoonstelling: Wie is de man van de Lijkwade? - Expositie over de Lijkwade van Turijn.

Uitbreiding diakonaal moment Elisabethzaal
Binnenkort zal de gelegenheid tot koffiedrinken na de viering worden uitgebreid. De ervaring leert ons dat dit moment belangrijk is voor ontmoeting. Het wordt met ingang van oktober: maandag, dinsdag en donderdag. 

Oproep vrijwilligers algemeen

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003201004_zc_v1_1690659565928_vrwijwilligerswerk_01_(1).png
We hebben heel wat vrijwilligers zoals bij de: Koren / Misdienaars en Acolieten / Kosters / Klusjesmannen -vrouwen / Collectanten / Koffiezetters / Bloemschikkers / Lectoren / Redacteuren voor parochieblad-, nieuwsbrief- en website / Medewerkers van het secretariaat. Bent u nog niet actief en lijkt het u leuk om als vrijwilliger een steentje bij te dragen, meldt u dan aan!

U kunt zich  aanmelden via het secretariaat of per e-mail: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl

of kijk op onze website de pagina: Meedoen in onze parochie.

Preek op de drieëntwintigste zondag door het jaar A, zaterdag/zondag 9/10 september 2023
Vandaag staat een bijzondere vorm van naastenliefde centraal: Hoe corrigeer je elkaar? Dat vraagt wijsheid, takt en geduld. In elke Eucharistieviering mogen we te rade gaan bij Hem die ons voorgaat op die weg.
Luister op Spotify.  

Vieringen

kalender voorganger Viering
10 sep 11:00 Pater Th. Blokland 23e Zondag door het jaar
7 sep 11:00 Pater M. Hoogland 24e Zondag door het jaar
24 sep 11:00 Plebaan M. Hagen 25e Zondag door het jaar
1 okt 11:00 Plebaan M. Hagen 26e Zondag door het jaar
Wereldmissiedag van de kinderen

Livestream van 10 september

  • De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 10 september 2023.
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan heuffg@gmail.com
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven.

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Boletim informativo digital

10 de Setembro 2023

Peregrinação a Lourdes last minute

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003201004_zc_v1_1687032355368_aaa0f41e_82d4_4ec6_a36e_ab8d0c3e8a2f.jpeg

A viagem a Lourdes planeada de 11 a 16 de setembro não pôde, infelizmente, realizar-se. A razão principal foi que, para a viagem de regresso, teríamos de nos levantar à 01.00 da noite para apanhar o voo das 06.00 em Toulouse. 

Na próxima semana, veremos se é possível fazer uma segunda tentativa entre 14 e 22 de outubro. Para isso, é necessário um mínimo de 30 participantes e bons horários de voo.

Se este período entre 14 e 22 de outubro for conveniente e se ainda quiser ir a Lourdes este ano, inscreva-se. Será tomada uma decisão até à próxima sexta-feira, 15 de setembro, sobre se a viagem pode ser efectuada este ano ou se se aposta no próximo ano. Trata-se de uma viagem de seis dias, com tudo incluído. As refeições em Lourdes não têm custos adicionais. O custo para quem pode dormir num quarto com outra pessoa é de 800 euros. O custo para quem quiser um quarto sozinho é de 950 euros.

Voaremos via Toulouse e continuaremos a viagem de autocarro. Em Lourdes, participaremos nas procissões luminosas ao fim da tarde, se possível numa celebração internacional na igreja Pio X, na Via-Sacra e, naturalmente, várias vezes numa visita à gruta e, se possível, celebraremos a Eucaristia juntos, também em neerlandês. Mantemos períodos de descanso para que os peregrinos possam visitar sozinhos os banhos e as capelas de velas. A nossa peregrinação não é uma viagem para doentes; no entanto, as pessoas que não são verdadeiramente dependentes de uma cadeira de rodas, mas que gostariam de a utilizar durante algum tempo de vez em quando, podem também candidatar-se. Verificaremos então se a viagem é viável também para elas.


As inscrições podem ser efectuadas esta semana, até sexta-feira 15/9: 010-477 27 52, se não houver resposta 06-8311 3024.
Ou por correio eletrónico: secretariaat@kathedraal.nl

Descarregar o folheto Viagem a Lourdes outubro de 2023. (Em neerlandês)


Curso Alpha 2023

Wij zijn in overleg met de organisator om in januari 2024 een reizende tentoonstelling over de Lijkwade van Turijn naar de kathedraal te halen. De bedoeling is dat dit in de laatste weken voor Aswoensdag zijn beslag krijgt. We zullen u later meer hierover berichten. 
Mais informações sobre esta exposição itinerante: Quem é o homem do Sudário?Exposição sobre o Sudário de Turim.

Expansão do momento diaconal Elisabethzaal

A possibilidade de tomar um café após a celebração será alargada em breve. A experiência diz-nos que este momento é importante para encontrar pessoas. A partir de outubro, será: segunda, terça e quinta-feira. 

Convite a voluntários em geral

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003201004_zc_v1_1690659565928_vrwijwilligerswerk_01_(1).png

Temos muitos voluntários nos seguintes sectores Coros / Servidores do altar e acólitos / Anfitriões / Trabalhadores manuais / Colectores / Cafeteiras / Arranjadores de flores / Leitores / Editores da revista paroquial, do boletim informativo e do sítio Web / Pessoal de secretariado. Se ainda não está ativo e gostaria de contribuir como voluntário, inscreva-se!
Você também pode se inscrever por meio da secretaria ou pelo e-mail: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl ou consulte a página do nosso site: Meedoen in onze parochie (Participe de nossa paróquia).

Sermón del vigésimo tercer domingo del año A, sábado/domingo 9/10 de septiembre de 2023
Hoy cobra protagonismo una forma especial de caridad: ¿Cómo se corrigen unos a otros? Esto requiere sabiduría, tacto y paciencia. En cada Eucaristía, podemos consultar a Aquel que nos precede en ese camino.
Ouvir no Spotify (sermão em neerlandês).

Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
10 de Setembro 11:00 Pater Th. Blokland 23º Domingo do ano
17 de Setembro 11:00 Pater M. Hoogland 24º Domingo do ano
24 de Setembro 11:00 Plebaan M. Hagen 25º Domingo do ano
1 de Outubro11:00 Plebaan M. Hagen 26º Domingo do ano, Dia Mundial das Missões Infantis

Transmissão ao video de 10 de Setembro

Informações para boletim informativo

O próximo boletim informativo será publicado a 10 de setembro de 2023. Por favor, envie uma cópia para o secretário da direção,

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

  • A próxima newsletter será publicada a 10 de setembro de 2023.
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para heuffg@gmail.com

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


Sábado, 9 de set. é o Open Monumentendag. Para o efeito, estamos à procura de voluntários para receber as pessoas.
 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl