Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 27 augustus 2023

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Lourdesreis last minute

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003142004_zc_v1_1687031418057_aaa0f41e_82d4_4ec6_a36e_ab8d0c3e8a2f.jpeg

Zoals eerder aangekondigd vindt van 11 tot en met 16 september de Lourdesreis plaats. Inschrijving is alleen nog mogelijk op deze zondag 27 augustus, na de Mis in de Laurentiuszaal. Maandag 27 worden de tickets besteld.

Alpha Cursus
https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003142004_zc_v1_1693082779880_alpha_cursus_01.jpg

Op dinsdag 12 september 2023 starten we met enthousiasme weer met een nieuwe Alphacursus: Alpha2023. We zijn er vooral om eens met elkaar over het geloof te praten. Niet om iets op te leggen, wel om uit te leggen wat het Christelijk geloof nu inhoudt en bewust te zijn wat het geloof kan betekenen. Sinds vele jaren organiseert de Lambertuskerk in Kralingen de RK Alphacursus. Dit is een speciale cursus voor mensen die over het geloof willen leren en praten en ervaringen uitwisselen met anderen.

Meer informatie op onze website: Alpha cursus 2023.

Wijziging Q.R.-code in de banken
De nieuwe QR-code voor de Donatiehulp vindt u inmiddels in de bakjes van de kerkbanken. Vanaf 26 augustus zullen de oude QR-codes niet meer werken. Dit heeft te maken met de website waar de donatiehulp op staat www.katr.nl. Hebt u een oude link op uw beginscherm van de smartphone gezet, dan moet die vanaf nu vervangen worden.
De nieuwe link is dus :  www.katr.nl

Viering Moeder Teresa

Wereldjongerendagen

Op dinsdag 5 september, de sterfdag van Moeder Teresa, is de H. Mis verplaatst van 09.30 uur naar 10.30 uur. Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken in de Elisabethzaal.

Tevens zal er op die ochtend een film worden vertoond over het werk van Moeder Teresa en haar zusters. Vanzelfsprekend is iedereen hierbij van harte welkom.

Actie Kerkbalans – extra donatie

Actie Kerkbalans
We zouden erg geholpen zijn als onze parochianen maandelijks automatisch een bedrag overschrijven. Ook € 5,- per maand is meer dan welkom. Het geeft dan een vaste en voorspelbare stroom van inkomsten. U kunt het bovendien zelf aanpassen of stoppen. Weet u niet hoe een automatische overschrijving gaat, dan kan onze penningmeester of de plebaan, of natuurlijk een van de eigen kinderen u daarbij helpen.
De stand van de Actie Kerkbalans passeert dit weekeinde het bedrag van € 20.000,-. Daarmee zijn op de helft van ons streefbedrag. De komende maand gaat de werkgroep Kerkbalans weer aan de slag in de hoop dat we dit najaar het bedrag van € 40.000,- halen. Daarmee zijn onze financiën nog niet in balans, maar het is dan een goed begin.
Alvast dank voor allen die meedoen.

Fietsenstalling

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003142004_zc_v1_1688234477248_testament_01.jpg

Omdat er tijdens de Mis dikwijls veel fietsen bij het hek van de plebanie staan, worden alle fietsende kerkgangers uitgenodigd hun fietsen te stallen in de poort naast de kerk. Daar staan ze veilig, want de poort gaat tijdens de Mis dicht. Daarmee wordt tegelijk de chaos rond het hek tijdens de Mis ook wat minder.

Sycamore Filmochtenden

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003142004_zc_v1_1693083498352_sycamore_tree_1536x1025.jpg
Ook in het najaar 2023 gaan we door met onze filmochtenden. Korte film, (geloofs)gesprek en gezelligheid.
De korte films gaan over allerlei geloofsthema's, zoals; een God die spreekt, Maria, de betekenis van liefde en het Licht van Christus. Deze films zijn uitdagend en toegankelijk, ook voor degenen met weinig of geen religieuze achtergrond.
Alle bijeenkomsten zullen plaatsvinden in de Lambertuskerk te Rotterdam. Op het kerkplein is er ruimte voor enkele auto's om overdag gratis te parkeren.
Meer informatie op onze website onder Ook dit najaar weer Sycamore filmochtenden.

Extra vrijwilligers Open Monumentendag

Op zaterdag 9 september is het Open Monumentendag. Daarvoor zoeken we vrijwilligers om mensen te ontvangen.

Oproep vrijwilligers algemeen

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003142004_zc_v1_1690659565928_vrwijwilligerswerk_01_(1).png
We hebben heel wat vrijwilligers zoals bij de: Koren / Misdienaars en Acolieten / Kosters / Klusjesmannen -vrouwen / Collectanten / Koffiezetters / Bloemschikkers / Lectoren / Redacteuren voor parochieblad-, nieuwsbrief- en website / Medewerkers van het secretariaat. Bent u nog niet actief en lijkt het u leuk om als vrijwilliger een steentje bij te dragen, meldt u dan aan!

U kunt zich  aanmelden via het secretariaat of per e-mail: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl

of kijk op onze website de pagina: Meedoen in onze parochie.

hoi<

Preken van Plebaan op Spotify

Preek op de eenentwintigste zondag door het jaar A, zat./zond. 26/27 augustus 2023 
Jezus bouwt zijn Kerk op Simon, de Rots, op Petrus. In elke Eucharistieviering mogen we ervaren wat dit voor ons betekent. 
Luister op Spotify.  

Vieringen

kalender voorganger Viering
27 aug 11:00 Plebaan M. Hagen 21e Zondag door het jaar
3 sep 11:00 Plebaan M. Hagen 22e Zondag door het jaar
Gezinsmis
10 sep 11:00 Pater Th. Blokland 23e Zondag door het jaar
17 sep 11:00 Pater M. Hoogland 24e Zondag door het jaar
24 sep 11:00 Plebaan M. Hagen 25e Zondag door het jaar

Livestream van 27 augustus

  • De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 10 september 2023.
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan g.heuff@robeco.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven.

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Boletim informativo digital

27 de Agosto 2023

Peregrinação a Lourdes last minute

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003142004_zc_v1_1687032355368_aaa0f41e_82d4_4ec6_a36e_ab8d0c3e8a2f.jpeg
Como anunciado anteriormente, a viagem a Lourdes terá lugar de 11 a 16 de setembro. A inscrição só é possível este domingo, 27 de agosto, depois da missa no salão Laurentius. Os bilhetes serão encomendados na segunda-feira, dia 27.

Curso Alpha 2023

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003142004_zc_v1_1693083026552_alpha_cursus_01.jpg
Na terça-feira, 12 de setembro de 2023, recomeçaremos com entusiasmo um novo curso Alpha: Alpha2023. Estamos aqui sobretudo para conversar sobre a fé. Não para impor nada, mas para explicar o que a fé cristã significa atualmente e para estarmos conscientes do que a fé pode significar. 
Há muitos anos que a Igreja Lambert em Kralingen organiza o curso RK Alpha. Trata-se de um curso especial para pessoas que querem aprender e falar sobre a fé e partilhar experiências com outros. 
Mais informações no nosso sítio Web: Curso Alpha 2023.

Novo código Q.R. entre os bancos

Já pode encontrar o novo código QR para a Ajuda aos Donativos nos tabuleiros dos bancos. A partir de 26 de agosto, os antigos códigos QR deixarão de funcionar. Isto deve-se ao facto de o sítio Web da Ajuda aos Donativos estar em www.katr.nl. Se tiver colocado um link antigo no ecrã inicial do seu smartphone, este deverá ser substituído a partir de agora.
Assim, a nova ligação é: www.katr.nl

Celebração de Madre Teresa

Legado / herança - caridade
Na terça-feira, 5 de setembro, aniversário da morte da Madre Teresa, a Santa Missa foi transferida das 09:30 para as 10:30. Depois, haverá oportunidade de tomar um café no Salão Elisabeth. Um filme sobre o trabalho da Madre Teresa e das suas irmãs será também projetado nessa manhã na sala Laurentius. Naturalmente, todos são bem-vindos.

Actie Kerkbalans - donativo extra

Seria uma grande ajuda se os paroquianos transferissem automaticamente um montante todos os meses. Até mesmo 5 euros por mês seriam mais do que bem-vindos. Desta forma, obtém-se um fluxo de receitas constante e previsível. Além disso, pode ajustá-lo ou interrompê-lo você mesmo. Se não souberem como fazer uma transferência automática, o nosso tesoureiro ou o padre, ou, claro, um dos vossos filhos, podem ajudar-vos. 
No fim de semana, o saldo da igreja ultrapassou a marca dos 20.000 euros.  
Chegámos assim a metade do nosso objetivo. No próximo mês, o grupo de trabalho do balanço da igreja vai recomeçar a trabalhar, na esperança de atingirmos o montante de 40.000 euros no outono. 
Isto ainda não equilibrará as nossas finanças, mas será um bom começo. Agradecemos desde já a todos os que participarem. 

Telheiro para bicicletas

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003142004_zc_v1_1693082522279_fietsenstalling_00.jpg

Durante a Missa, é frequente haver muitas bicicletas junto à vedação da praça. Por isso, pede-se aos fiéis que estacionem as bicicletas em segurança no portão junto à igreja. O portão fecha-se durante a missa. Isto reduzirá simultaneamente o caos à volta do portão durante a missa.

Voluntários extra

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003142004_zc_v1_1693083799228_sycamore_tree_1536x1025.jpg
Continuaremos com as nossas manhãs de cinema no outono de 2023. Curtas-metragens, conversas (sobre a fé) e convívio. 
As curtas-metragens cobrem uma variedade de temas de fé, tais como: um Deus que fala, Maria, o significado do amor e a Luz de Cristo. Estes filmes são desafiantes e acessíveis, mesmo para aqueles com pouca ou nenhuma formação religiosa. 
Todos os encontros terão lugar na Igreja Lambertus em Roterdão. No largo da igreja há espaço para alguns carros estacionarem gratuitamente durante o dia. 
Mais informações no nosso sítio Web em Ook dit najaar weer Sycamore filmochtenden.

Voluntários extra Open Monumentendag

Sábado, 9 de set. é o Open Monumentendag. Para o efeito, estamos à procura de voluntários para receber as pessoas.

Convite a voluntários em geral

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003142004_zc_v1_1690659565928_vrwijwilligerswerk_01_(1).png

Temos muitos voluntários nos seguintes sectores Coros / Servidores do altar e acólitos / Anfitriões / Trabalhadores manuais / Colectores / Cafeteiras / Arranjadores de flores / Leitores / Editores da revista paroquial, do boletim informativo e do sítio Web / Pessoal de secretariado. Se ainda não está ativo e gostaria de contribuir como voluntário, inscreva-se!
Você também pode se inscrever por meio da secretaria ou pelo e-mail: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl ou consulte a página do nosso site: Meedoen in onze parochie (Participe de nossa paróquia).

Sermões de Plebaan no Spotify

Sermão do vigésimo primeiro domingo do ano A, sáb./dom. 26/27 de agosto de 2023 Jesus constrói a sua Igreja sobre Simão, a Rocha, sobre Pedro. 
Em cada Eucaristia, podemos experimentar o que isso significa para nós.
Ouvir no Spotify (sermão em neerlandês).

Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
27 de Agosto 11:00 Plebaan M. Hagen 21º Domingo do ano
3 de Setembro 11:00 Plebaan M. Hagen 22º Domingo do ano
Missa da Família
10 de Setembro 11:00 Pater Th. Blokland 23º Domingo do ano
17 de Setembro 11:00 Pater M. Hoogland 24º Domingo do ano
24 de Setembro 11:00 Plebaan M. Hagen 25º Domingo do ano

Transmissão ao video de 27 de Agosto

Informações para boletim informativo

O próximo boletim informativo será publicado a 10 de setembro de 2023. Por favor, envie uma cópia para o secretário da direção,

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

  • A próxima newsletter será publicada a 10 de setembro de 2023.
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para g.heuff@robeco.nl

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


Sábado, 9 de set. é o Open Monumentendag. Para o efeito, estamos à procura de voluntários para receber as pessoas.
 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl