Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 13 augustus 2023

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Viering Maria ten Hemelopneming 15 augustus

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003077006_zc_v1_1687031418057_aaa0f41e_82d4_4ec6_a36e_ab8d0c3e8a2f.jpeg

Op dinsdag 15 augustus 2023 wordt het hoogfeest gevierd van Maria Tenhemelopneming. Op die dinsdag is er zowel een ochtendmis om 09.30 uur als een avondmis om 19.30 uur.

Actie Kerkbalans
De stand van de Actie Kerkbalans is nu de € 19.000,- voorbij. Daarmee zijn we bijna op de helft. We zijn altijd blij wanneer er weer donaties binnenkomen. Er zijn talloze projecten die wachten om te worden opgepakt. Bovendien zijn de algemene kosten nog altijd meer dan de inkomsten.

Bedankje verjaardag plebaan

Bedankje verjaardag plebaan Michel Hagen Op zondag 6 augustus mocht ik mijn 71e verjaardag vieren. Na de viering was het in de Elisabethzaal een drukte van jewelste.

Dankjewel voor alle hartelijkheid en alle aardigheidjes die ik ook nog ontving.

Viering Moeder Teresa

Wereldjongerendagen

Op dinsdag 5 september, de sterfdag van Moeder Teresa, is de H. Mis verplaatst van 09.30 uur naar 10.30 uur. Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken in de Elisabethzaal.

Tevens zal er op die ochtend een film worden vertoond over het werk van Moeder Teresa en haar zusters. Vanzelfsprekend is iedereen hierbij van harte welkom.

Lourdesreis

Zoals eerder aangekondigd vindt van 11 tot en met 16 september de Lourdesreis plaats. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan bij het secretariaat: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl

Oproep vrijwilligers

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003077006_zc_v1_1688234477248_testament_01.jpg

Al meer dan 100 jaar kerkt onze parochie in wat nu de kathedraal van het bisdom Rotterdam is. Dat had niet gekund zonder de actieve inzet van veel parochianen die zich inzetten voor onze parochie. Alleen als iedereen zijn/haar steentje bijdraagt kunnen wij een vitale parochie zijn en blijven. In onze parochie zijn veel vrijwilligers actief op verschillende gebieden. Sommige vrijwilligers hebben zelfs meerdere taken op zich genomen.
Hieronder vindt u een lijst van een aantal vrijwilligersgroepen. De lijst is lang niet volledig en wordt nog verder uitgebreid. Diaconie en Caritas / Koren / Misdienaars en Acolieten / Kosters / Klusjesmannen -vrouwen / Collectanten / Koffiezetters / Bloemschikkers / Lectoren / Redacteuren voor parochieblad-, nieuwsbrief- en website / Medewerkers van het secretariaat.
Bent u nog niet actief en lijkt het u leuk om als vrijwilliger een steentje bij te dragen, meldt u dan aan!
U kunt zich ook aanmelden via het secretariaat of per e-mail: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl of kijk op onze website de pagina: Meedoen in onze parochie.

Wijziging Q.R.-code in de banken

Omdat de QR-code voor de Donatiehulp onder het plastic zat dat nu is verwijderd, is deze in de bakjes van de knielbanken gelegd. De QR-code zelf is ook vervangen. Dit heeft te maken met de website waar de donatiehulp-app op staat. Hebt u daarvan een link op het beginscherm van uw smartphone gezet, dan moet die nu vervangen worden.

Vieringen

kalender voorganger Viering
13 aug 11:00 Pastoor R. Gouw 19e Zondag door het jaar
15 aug 19:00 Plebaan M. Hagen Maria Tenhemelopneming

19 aug 10:00


Uitvaart mw. Maria Fil. dos Santos

19 aug 14:00

Kap. Verschuur Huwelijk Blanca & Lesley
20 aug 11:00 Plebaan M. Hagen 20e Zondag door het jaar
27 aug 11:00 Plebaan M. Hagen 21e Zondag door het jaar
3 sep 11:00 Plebaan M. Hagen 22e Zondag door het jaar

Livestream van 13 augustus

  • De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 27 augustus 2023.
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan g.heuff@robeco.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven.

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Boletim informativo digital

13 de Agosto 2023

Celebração da Assunção de Maria 15 de agosto

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003077006_zc_v1_1687032355368_aaa0f41e_82d4_4ec6_a36e_ab8d0c3e8a2f.jpeg
Na terça-feira, 15 de agosto de 2023, será celebrada a grande festa da Assunção de Maria. Nessa terça-feira, haverá uma missa matinal às 09h30 e uma missa vespertina às 19h30.

Actie Kerkbalans

O saldo do Actie Kerkbalans já ultrapassou a marca dos 19.000 euros. Estamos quase a chegar a metade do caminho. Ficamos sempre contentes quando voltam a chegar donativos. Há muitos projectos à espera de serem realizados. Além isso, as despesas gerais continuam a ser superiores às receitas.

Obrigado aniversariante plebaan Michel Hagen

No domingo 6/8 tive o privilégio de festejar o meu 71o aniversário. Depois da missa, o salão Elisabeth estava cheio de gente. Obrigado por toda a vossa cordialidade e por todos os pequenos presentes que recebi.

Celebração de Madre Teresa

Legado / herança - caridade

Peregrinação a Lourdes Tal como anunciado anteriormente, a Peregrinação a Lourdes realizar-se-á de 11 a 16 de setembro. Ainda há alguns lugares disponíveis. Pode inscrever-se no secretariado:

Peregrinação a Lourdes

Legado / herança - caridade
Tal como anunciado anteriormente, a Peregrinação a Lourdes realizar-se-á de 11 a 16 de setembro. Ainda há alguns lugares disponíveis. Pode inscrever-se no secretariado, secretariaat@kathedraalrotterdam.nl

Apelo a voluntários

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003077006_zc_v1_1690659565928_vrwijwilligerswerk_01_(1).png

Há mais de 100 anos que nos reunimos no belo edifício da nossa igreja. Isto não teria sido possível sem o empenho ativo de muitos paroquianos que se dedicam à nossa paróquia. Só se cada um fizer a sua parte é que podemos ser e continuar a ser uma paróquia vital.
Na nossa paróquia, muitos voluntários estão activos em vários campos. Alguns voluntários assumiram mesmo múltiplas tarefas. Segue-se uma lista de alguns dos grupos de voluntários. A lista está longe de estar completa e será alargada. Diaconato e Caritas / Coros / Servidores do altar e acólitos / Anfitriões / Trabalhadores manuais / Colectores / Cafeteiras / Arranjadores de flores / Leitores / Editores da revista paroquial, do boletim informativo e do sítio Web / Pessoal de secretariado. Se ainda não está ativo e gostaria de contribuir como voluntário, inscreva-se!
Você também pode se inscrever por meio da secretaria ou pelo e-mail: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl ou consulte a página do nosso site: Meedoen in onze parochie (Participe de nossa paróquia).

Mudança do código Q.R. nos bancos

O novo código QR para a Ajuda aos Donativos, que se encontrava sob o plástico, foi colocado nos tabuleiros dos bancos. O código QR propriamente dito foi substituído. Isto deve-se ao sítio Web onde se encontra a aplicação "Donation Aid". Se colocou uma hiperligação para o mesmo no ecrã inicial do seu smartphone, esta deve agora ser substituída.

Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
13 de Agosto 11:00 Pastoor R. Gouw 19º Domingo do ano
15 de Agosto 19:00 Plebaan M. Hagen Assunção de Maria

19 de Agosto 10:00

Funeral Sra. Maria Fil. dos Santos

19 de Agosto 14:00

Cap. Verschuur Casamento Blanca & Lesley
20 de Agosto 11:00 Plebaan M. Hagen 20º Domingo do ano
27 de Agosto 11:00 Plebaan M. Hagen 21º Domingo do ano
3 de Setembro 11:00 Plebaan M. Hagen 22º Domingo do ano

Transmissão ao video de 13 de Agosto

Informações para boletim informativo

A próxima newsletter será publicada a 27 de agosto de 2023. Por favor, envie uma cópia para o secretário da direção,

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

  • A próxima newsletter será publicada a 27 de agosto de 2023. 
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para g.heuff@robeco.nl

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl