Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 30 juli 2023

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Lourdesreis

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003030004_zc_v1_1687031418057_aaa0f41e_82d4_4ec6_a36e_ab8d0c3e8a2f.jpeg

Zoals eerder aangekondigd vindt van 11 tot en met 16 september de Lourdesreis plaats. Inschrijving hiervoor is nog mogelijk tot 6 augustus 2023. Meer informatie staat vermeld in het recent verschenen parochieblad. Tevens kunt u hierover contact opnemen met het secretariaat van de kathedraal. Geopend op werkdagen van 10.00 – 13.00 uur (telefoon: 010-4772752) of per e-mail: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl.

Wijziging Q.R.-code in de banken

Het plastic dat tijdens de coronapandemie de bovenkanten van de banken bedekte, is weer verwijderd. Dit was bevestigd om de banken vanwege het risico op corona-besmetting makkelijk schoon te kunnen maken. Omdat de QR-code voor de Donatiehulp onder het plastic zat, is deze nu in de bakjes van de knielbanken gelegd. Binnenkort wordt deze QR-code echter vervangen. Dit heeft te maken met de website waar de donatiehulp op staat. Hebt u daarvan eerder een link op uw beginscherm van de smartphone gezet, dan moet die vervangen worden zodra u merkt dat de oude niet meer werkt.

Wereldjongerendagen

Van 24 juli tot 10 augustus worden de Wereldjongerendagen gehouden in Lissabon. Vanuit Nederland nemen zo’n 1000 jongeren hieraan deel.
Informatie over het programma vindt u via: https:www.wjd.nl.
Op zondag 6 augustus kunt u een verslag van de Wereldjongerendagen zien om 09.40 uur bij KRO-NCRV op NPO 2. Aansluitend om 10.00 uur LIVE de Eucharistieviering vanaf de Wereldjongerendagen in Lissabon, met een verslag door Wilfred Kemp.

Neem ook een kijkje op de website van de Wereldjongerendagen Lissabon 2023

Verjaardag plebaan

Op zondag 6 augustus viert onze plebaan Michel Hagen zijn 71e verjaardag. Geen speciale leeftijd, maar toch is er na de Mis wat extra gezelligheid in de Elisabethzaal.

Actie Kerkbalans

De stand van onze Actie Kerkbalans is nu € 17.770,-. Om de inkomsten en uitgaven van de kathedraal enigszins in balans te krijgen streven we naar € 40.000,-. Vanaf september wordt er weer extra aandacht aan gegeven. Dus als u nog iets over hebt van uw vakantiegeld, vergeet dan a.u.b. onze actie niet.

Fietsenstalling

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003030004_zc_v1_1687032142698_fietsenstalling.jpg

Omdat er dikwijls tijdens de Mis veel fietsen bij het hek van de plebanie staan, worden onze fietsers uitgenodigd de fiets te stallen in de poort naast de kerk. Daar staan ze veilig, want de poort gaat tijdens de Mis dicht. Daarmee wordt de chaos rond het hek tijdens de Mis ook wat minder.

Oproep vrijwilligers

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003030004_zc_v1_1688234477248_testament_01.jpg

We hebben heel wat vrijwilligers zoals de: Koren / Misdienaars en Acolieten / Kosters / Klusjesmannen -vrouwen / Collectanten / Koffiezetters / Bloemschikkers / Lectoren / Redacteuren voor parochieblad-, nieuwsbrief- en website / Medewerkers van het secretariaat.
Bent u nog niet actief en lijkt het u leuk om als vrijwilliger een steentje bij te dragen, meldt u dan aan! U kunt zich ook aanmelden via het secretariaat of per e-mail: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl of kijk op onze website de pagina: Meedoen in onze parochie.

Vieringen

kalender voorganger Viering
30 jul 11:00 Plebaan M. Hagen 17e Zondag door het jaar
6 aug 11:00 Pastoor R. Gouw 18e Zondag door het jaar Gedaanteverandering van de Heer
13 aug 11:00 Plebaan M. Hagen 19e Zondag door het jaar
15 aug 9:30 Plebaan M. Hagen Maria Tenhemelopneming
15 aug 19:00 Plebaan M. Hagen Maria Tenhemelopneming
20 aug 11:00 Plebaan M. Hagen 20e Zondag door het jaar
27 aug 11:00 Plebaan M. Hagen 21e Zondag door het jaar

Livestream van 30 juli

  • De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 13 augustus 2023.
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan heuffg@gmail.com
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven.

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Boletim informativo digital

30 de Julho 2023

Peregrinação a Lourdes

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003030004_zc_v1_1687032355368_aaa0f41e_82d4_4ec6_a36e_ab8d0c3e8a2f.jpeg
Como anunciado, a peregrinação de Lourdes terá lugar de 11 a 16 de setembro. As inscrições ainda são possíveis até 6 de agosto de 2023. Para mais informações, consulte o nosso último boletim paroquial, ou contacte o secretariado da catedral. Aberto nos dias úteis das 10 às 13 horas (telefone: 010-4772752) ou por correio eletrónico: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl.

Mudança do código Q.R. nos bancos

O plástico corona pandémico que cobria os bancos foi retirado. Este foi colocado para permitir uma limpeza fácil das bancadas devido ao risco de contaminação pelo coronavírus. Uma vez que o código QR para a Donatiehulp (Ajuda à Doação) estava debaixo do plástico, foi agora colocado nos tabuleiros dos bancos ajoelhados. Em breve, porém, este código QR será substituído. Isto deve-se ao sítio Web onde se encontra a Donatuehulp. Se colocou uma hiperligação deste sítio no ecrã de entrada do seu smartphone, deve substituí-la assim que verificar que a antiga já não funciona. 

Jornadas Mundiais da Juventude

De 24 de julho a 10 de agosto, as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) decorrem em Lisboa. Dos Países Baixos, participarão cerca de 1.000 jovens. Informações sobre o programa podem ser encontradas em: https://www.wjd.nl/. No domingo, 6 de agosto, pode assistir a uma reportagem sobre as JMJ, às 09h40, na KRO-NCRV da NPO 2. A seguir, às 10h00, a Eucaristia ao vivo das JMJ em Lisboa, com uma reportagem de Wilfred Kemp.
Dê uma olhada também no site da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023  (em português)

Aniversário do Plebaan

No domingo, 6 de agosto, o nosso Padre Michel Hagen celebrará o seu 71º aniversário. Não há idade especial, mas haverá algo extra depois da Missa no Salão Elisabeth.

Actie Kerkbalans (Ação de equilíbrio da igreja)

A nossa ação Actie Kerkbalans ascende agora a € 17.770. Para equilibrar de alguma forma as receitas e as despesas, o nosso objetivo é atingir os 40.000 euros. A partir de setembro, voltaremos a prestar-lhe atenção. Por isso, se ainda tiver algum dinheiro das suas férias, não se esqueça da nossa ação.

Estacionamento de bicicletas

Parque de bicicletas

Como é frequente haver muitas bicicletas no portão da igreja durante a missa, os nossos ciclistas são convidados a estacionar as suas bicicletas em segurança no portão ao lado da igreja. O portão fechar-se-á durante a missa. Isto também reduzirá o caos à volta do portão durante a missa.

Apelo a voluntários

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000003030004_zc_v1_1690659565928_vrwijwilligerswerk_01_(1).png

Temos muitos voluntários, tais como: Coros / Meninos do altar e acólitos / Anfitriões / Trabalhadores manuais / Colectores / Cafeteiras / Arranjadores de flores / Leitores / Editores da revista paroquial, do boletim informativo e do sítio Web / Pessoal de secretariado. Se ainda não está ativo e gostaria de contribuir como voluntário, inscreva-se!
Você também pode se inscrever por meio da secretaria ou pelo e-mail: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl ou consulte a página do nosso site: Meedoen in onze parochie (Participe de nossa paróquia).


Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
30 do Julho 11:00 Plebaan M. Hagen 17º Domingo do ano
6 de Agosto 11:00 Plebaan M. Hagen 18º Domingo do ano
13 de Agosto 11:00 Pastoor R. Gouw 19º Domingo do ano, Transformação do Senhor
15 de Agosto 9:30 Plebaan M. Hagen Assunção de Maria
15 de Agosto 19:00 Plebaan M. Hagen Assunção de Maria
20 de Agosto 11:00 Plebaan M. Hagen 20º Domingo do ano
27 de Agosto 11:00 Plebaan M. Hagen 21º Domingo do ano

Transmissão ao video de 30 de Julho

Informações para boletim informativo

A próxima newsletter será publicada a 12 de agosto de 2023. Por favor, envie uma cópia para o secretário da direção,

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

  • A próxima newsletter será publicada a 12 de agosto de 2023. 
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para heuffg@gmail.com

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl