Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 18 juni 2023

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Plebaan op vakantie

Thermometer AKB

Van maandag 26 juni tot en met zaterdag 15 juli zal plebaan Michel Hagen afwezig zijn. In die periode gaan de week- en weekendvieringen gewoon door. Biechtgelegenheid en aanbidding op maandag en donderdag komen te vervallen.

Terugblik Heilige Huisjes

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000002854006_zc_v1_1687032169629_heilige_huisjes_rotterdam_2023.png

Tijdens het festival Heilige Huisjes was de kerk open. Mensen konden de toren in. De stadspelgrimage eindigde bij de Lourdeskapel. Er was een lezing door de plebaan en een Heilige Huisjes-viering. Veel dank aan de vrijwilligers die in de kerk de bezoekers ontvingen en naar de toren brachten.
Meer hierover leest u in het komende parochieblad.

Sacramenten in de kathedraal op de website

Onze website wordt regelmatig bijgewerkt met Preek van de Week, Nieuwsberichten en de vieringenkalender. Onlangs is een pagina toegevoegd over de Sacramenten, wat is hun betekenis en hoe kunt u die ze in onze parochie ontvangen. Trouwen in de kerk, dopen, eerste communie doen etc.
Zie op onze website Sacramenten Ontvangen 

Oproep vrijwilligers

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000002854006_zc_v1_1685823117838_vormsel_lijntekening.jpg

Een vitale parochie kan niet zonder dat iedereen zijn/haar steentje bijdraagt. Sommige vrijwilligers hebben meerdere taken. Omdat parochianen ouder worden, moeten we blijven zoeken naar nieuwe vrijwilligers, zoals voor de: Koren / Misdienaars en Acolieten / Kosters / Klusjesmannen en -vrouwen / Collectanten / Koffiezetters / Bloemschikkers / Lectoren / Redacteuren voor parochieblad-, nieuwsbrief- en website / Medewerkers van het secretariaat.
Bent u nog niet actief dan nodigen we u van harte uit.

Kijk op de website : Meedoen in onze parochie. U kunt zich ook aanmelden via het secretariaat of per e-mail: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl

Actie Kerkbalans

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000002854006_zc_v1_1685820812144_2023_vastenactie_01.jpg

De stand van zaken met onze Actie kerkbalans ziet u in de kerk op de thermometer. We passeren nu de € 15.000. Het streefbedrag is € 40.000. We hopen dus dat de bijdragen in de tweede helft van het jaar blijven komen. 

Eenmalige gift - Acceptgirokaart verdwijnt

De acceptgiro verdwijnt. Sinds 1 juni zullen de banken geen acceptgiro’s meer verwerken. Het alternatief is een kaart met de naam: “Mijn eenmalige gift”. Daarmee kan een eenmalige gift worden overgemaakt zoals vroeger met de acceptgiro. Veel goede doelen zijn vanaf 1 april al overgestapt op “Mijn eenmalige gift”.
U kunt ook nog steeds een gift overmaken met het boekje van uw bank, de overschrijvingsformulieren.

Fietsenstalling

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000002854006_zc_v1_1687032142698_fietsenstalling.jpg

Omdat er dikwijls tijdens de Mis veel fietsen bij het hek van de plebanie staan, worden onze fietsers uitgenodigd de fiets te stallen in de poort naast de kerk. Daar staan ze veilig, want de poort gaat tijdens de Mis dicht. Daarmee wordt de chaos rond het hek tijdens de Mis ook wat minder.

Vieringen

kalender voorganger Viering
7 mei 11:00 Plebaan M. Hagen 12e Zondag door het jaar
2 jul 11:00 Mgr. Van den Hende 13e Zondag door het jaar
9 jul 11:00 Pastoor R. Gouw 14e Zondag door het jaar

Livestream van 18 juni

  • De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 juli 2023.
    In verband met de vakantieperiode zal de Nieuwsbrief van 15 juli komen te vervallen en het eerstvolgend exemplaar weer verschijnen op 29 juli 2023.
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan heuffg@gmail.com
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven.

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Boletim informativo digital

18 de Junho 2023

Plebaan de férias

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000002854006_zc_v1_1687032355368_aaa0f41e_82d4_4ec6_a36e_ab8d0c3e8a2f.jpeg
De segunda-feira 26 de junho a sábado 15 de julho, o plebaan Michel Hagen estará ausente. As celebrações dos dias de semana e dos fins-de-semana continuarão. A confissão e a adoração às segundas e quintas-feiras serão canceladas. 

Retrospetiva das Heilige Huisjes

Thermometer AKB
Durante as festas das Casas Santas, a igreja esteve aberta. As pessoas podiam entrar na torre. A peregrinação pela cidade terminou na Capela de Lourdes. Houve uma palestra do padre e uma celebração das Casas Santas. Muito obrigado aos voluntários que acolheram os visitantes na igreja e os levaram à torre.
Podeis ler mais sobre este assunto no próximo boletim paroquial.

Sacramentos na Catedral no sítio Web

No nosso sítio Web encontrará o Sermão da Semana, as Notícias e o calendário das celebrações. Recentemente, acrescentámos uma página sobre os Sacramentos, qual o seu significado e como os pode receber na nossa paróquia. Casar na igreja, batismo, primeira comunhão, etc.
Ver: Sacramenten ontvangen

Apelo aos voluntários

O Bispo Van den Hende convida-o!

Uma paróquia vital não pode existir sem que cada um dê o seu contributo. Alguns voluntários têm várias tarefas. À medida que os paroquianos envelhecem, precisamos de continuar a procurar novos voluntários, como por exemplo para: Coros / Servidores do altar e acólitos / Anfitriões / Trabalhadores manuais / Colectores / Cafeteiras / Arranjadores de flores / Leitores / Editores da revista paroquial, do boletim informativo e do sítio Web / Pessoal do secretariado.
Se ainda não está ativo, convidamo-lo cordialmente. 
Consultar o sítio Web : Meedoen in onze parochie. Pode também inscrever-se através do secretariado ou por correio eletrónico: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl

Actie Kerkbalans

O Bispo Van den Hende convida-o!

Pode ver o estado do nosso Actie kerkbalans no termómetro da igreja. Estamos agora a ultrapassar a marca dos € 15.000. O objetivo é de € 40.000. Esperamos que as contribuições continuem a chegar no segundo semestre do ano. 

Donativo único - desaparecimento do "Aceitegiro"

O "Aceitegiro" está a desaparecer. Desde 1 de junho que os bancos deixaram de o processar. A alternativa é um cartão chamado: “Mijn eenmalige gift” ("O meu donativo único"). Este cartão é muito semelhante ao "Aceitegiro" . Muitas instituições já utilizam o "My One-time Gift". Também pode continuar a transferir um donativo utilizando a caderneta do seu banco, os formulários de transferência.

Parque de bicicletas

O Bispo Van den Hende convida-o!

Como é frequente haver muitas bicicletas no portão da igreja durante a missa, os nossos ciclistas são convidados a estacionar as suas bicicletas em segurança no portão ao lado da igreja. O portão fechar-se-á durante a missa. Isto também reduzirá o caos à volta do portão durante a missa.

Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
25 de Junho 11:00 Plebaan M. Hagen 12º Domingo do ano
2 de Julho 11:00 Bispo. Van den Hende 13º Domingo do ano
9 do Julho 11:00 Pastoor R. Gouw 14º Domingo do ano

Transmissão ao video de 18 de Junho

Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

  • O próximo boletim informativo será publicado a 1 de julho de 2023.
    Devido ao período de férias, a Newsletter de 15 de julho será cancelada e a próxima cópia reaparecerá a 29 de julho de 2023.
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para heuffg@gmail.com

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl