Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 12 Maart 2023

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

W.J.D. reis naar Lissabon: 24 juli – 9 augustus

De Wereld Jongerendagen zijn de eerder vanwege de coronapandemie uitgesteld. Dit jaar gaan ze door en wel in Lissabon. Het thema voor de reis is: “Alegria, sta op en ga”.

Afgelopen januari was er een weekend van WJD@Home op Ameland. Het was zeer geslaagd. Duidelijk is dat onder jongeren (16-30 jaar) behoefte bestaat aan het WJD-thema: ontmoeting van jongeren onderling, ontmoeting met de wereldkerk, gebed en inspiratie, lief en leed delen met elkaar, ontmoeting met een andere cultuur en natuurlijk gezelligheid. Daarom willen we jongeren uit de parochie aanspreken en uitnodigen om mee te gaan naar deze bijzondere reis in Lissabon. Verder informatie en details vinden jullie op wjd.nl

Stille Omgang – zaterdagavond/nacht 18 maart 2023

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002502004_zc_v22_1678632666690_20190205_stille_omgang_xl.jpg

In corona-tijd is de Stille Omgang heel beperkt gelopen. Nu gaat alles weer zoals vroeger. Ook vanuit de kathedraal gaan we weer mee. Op zaterdagavond vertrekt de bus bij de kathedraal om 18.45 uur. Daarna vertrekt hij nog bij de Lambertuskerk om 19.15 uur en bij de Liduinakerk om 19.40 uur. 

Om 21.00 uur is er een pelgrimsmis in Amsterdam in de Obrechtkerk. Daarna brengt de bus ons naar het beginpunt van de Omgang. 

Om 01.00 uur in de nacht zijn we ongeveer terug bij de Liduinakerk. 


De kosten zijn € 25,- Svp aanmelden bij het parochiesecretariaat. Telefoonnummer:  010-477 27 52

Wijwaterflesjes

De vraag naar flesjes wijwater is toegenomen. Daardoor komen we vaker flesjes tekort. Wanneer u wijwater wilt meenemen, breng dan een of meer waterflesjes mee. Bij voorkeur de flesjes van 30 cc. Bij voorbaat dank.

 Nieuwe cursus Katholiek Geloven 2023-2024

Op Aswoensdag hebben cursisten voor de nieuwe Basiscursus Katholiek Geloven kennis gemaakt met cursusleiders en met elkaar. De eerste cursusavond is op 28 maart (steeds op de vierde dinsdag van de maand). De cursus is bedoeld voor hen die gedoopt willen worden, en/of hun Eerste Communie willen doen en/of gevormd willen worden. Ook zij die vanuit een andere kerk of godsdienst komen en willen toetreden tot de Katholieke Kerk. 
De cursus kan ook gevolgd worden door hen die nooit in de gelegenheid zijn geweest zich in het geloof te verdiepen. 

U kunt zich nog bij het parochiesecretariaat aanmelden.
Telefoonnummer:  010-477 27 52

Wist u dat...

 • De preken van de plebaan vanaf de zondag op onze website na te lezen zijn: kathedraalrotterdam.nl 
 • De preek van de plebaan ook als podcastpreek te beluisteren is. 
 • Het bestuur op zoek is naar meer vrijwilligers voor allerlei werkzaamheden in de kerk, voor de technische groep, voor de schoonmaakploeg, voor de diaconie. Hebt u interesse, meld u dan aan via het secretariaat. 
 • We weer naar Lourdes gaan, in de maand september, samen met de Surinaamse parochie.

Vieringen

kalender voorganger Viering
19 maart 11:00 Pastoor R. Gouw 4e zondag veertigdagentijd
26 maart 11:00 Plebaan M. Hagen 
5e zondag veertigdagentijd

Livestream van 12 maart 

 • De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 26 maart
 • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan g.heuff@robeco.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven.

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Boletim informativo digital

12 de Março 2023

Viagem da W.J.D. a Lisboa: 24 de Julho - 9 de Agosto

As Jornadas Mundiais da Juventude foram adiadas as anteriores por causa da pandemia da coroa. Este ano estão a decorrer e em Lisboa. O tema para a viagem é "Alegria, levanta-te e vai". Em Janeiro passado, houve um fim-de-semana de WJD@Home em Ameland. Foi muito bem sucedido. É evidente que existe uma necessidade entre os jovens (16-30 anos) para o tema da WJD: conhecer os jovens entre si, conhecer a Igreja mundial, oração e inspiração, partilhar alegrias e tristezas uns com os outros, conhecer outra cultura e, claro, convívio. Assim, queremos apelar e convidar os jovens da paróquia a juntarem-se a nós nesta viagem especial em Lisboa. Mais informações e detalhes podem ser encontrados em wjd.nl

Stille Omgang - Sábado à noite 18 de Março de 2023

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002502004_zc_v22_1678632666485_20190205_stille_omgang_xl.jpg

Depois do tempo da Corona, a Stille Omgang continua como antes. Também a partir da catedral voltaremos a aderir. No sábado à noite, o autocarro parte na catedral às 18:45. Parte depois na Igreja Lambert às 19h15 e na Igreja Liduina às 19h40. Às 21h, haverá uma missa de peregrinação em Amesterdão, no Obrechtkerk. Depois, o autocarro levar-nos-á ao ponto de partida do Omgang. À 01.00 da noite, estaremos de volta ao Liduinakerk aproximadamente. O custo é de 25 euros. 

Por favor, registe-se no secretariado da paróquia. 

Número de telefone: 010-477 27 52

Garrafas de água benta

A procura de água benta tem aumentado. Como resultado, estamos com falta de garrafas. Se quiser trazer água benta, por favor traga uma ou mais garrafas de água. De preferência as garrafas de 30 cc. Obrigado de antemão.

Novo curso Fé Católica 2023-2024

Na Quarta-feira de Cinzas, os alunos do novo curso de Fé Católica Básica encontraram-se com os líderes do curso e uns com os outros. A primeira noite do curso será no dia 28 de Março (sempre na quarta terça-feira do mês). O curso foi concebido para aqueles que querem ser baptizados, e/ou fazer a sua Primeira Comunhão e/ou ser formados. Também para aqueles que vêm de outra igreja ou religião e querem entrar para a Igreja Católica. O curso também pode ser frequentado por aqueles que nunca tiveram a oportunidade de aprofundar a sua fé. 


Podem ainda inscrever-se no secretariado da paróquia.

Número de telefone: 010-477 27 52

Emailadres : secretariaat@kathedraalrotterdam.nl

Sabia que...

 • Os sermões do plebaan podem ser lidos no nosso website a partir de domingo: kathedraalrotterdam.nl
 • O sermão do plebaan também pode ser ouvido como um podcast de sermão.
 • Procuramos mais voluntários para todos os tipos de trabalho na igreja, para o grupo técnico, para a equipa de limpeza, para o diaconado. Se estiver interessado, por favor inscreva-se através do secretariado.
 • Iremos novamente a Lourdes, no mês de Setembro, juntamente com a paróquia surinamesa. 

Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
19 mar 11:00 Pastoor R. Gouw 4° domingo da Quaresma
26 mar 11:00 Plebaan M. Hagen 
5º domingo da Quaresma

Transmissão ao video de 12 de março

Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

 • O próximo newsletter: na sexta-feira, de 26 de março.
 • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para g.heuff@robeco.nl

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


Add content for your email template in this text block.

 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl