Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 26 Februari 2023

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

W.J.D. reis naar Lissabon: 24 juli – 9 augustus

De Wereld Jongerendagen zijn de eerder vanwege de coronapandemie uitgesteld. Dit jaar gaan ze door en wel in Lissabon. Het thema voor de reis is: “Alegria, sta op en ga”.

Afgelopen januari was er een weekend van WJD@Home op Ameland. Het was zeer geslaagd. Duidelijk is dat onder jongeren (16-30 jaar) behoefte bestaat aan het WJD-thema: ontmoeting van jongeren onderling, ontmoeting met de wereldkerk, gebed en inspiratie, lief en leed delen met elkaar, ontmoeting met een andere cultuur en natuurlijk gezelligheid. Daarom willen we jongeren uit de parochie aanspreken en uitnodigen om mee te gaan naar deze bijzondere reis in Lissabon. Verder informatie en details vinden jullie op wjd.nl

Terugblik jubileumviering met Kroatische parochie

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002456004_zc_v11_1673726734847_eerste_communie_01.png

Met een dankbaar hart kijken we terug op de viering van zondag 19 februari. Samen met pater Miso, pater Hoogland en grote groep van de Kroatische gemeenschap, met leden van hun koor beneden en ons eigen koor boven bij het orgel, mochten we een echte saamhorigheid ervaren. De klederdracht, de zang en natuurlijk het samenzijn na afloop van de Mis in zowel de Elisabethzaal als de Laurentiuszaal maakten het feest compleet. Van meerdere mensen hoorde ik de opmerking: Dat moeten we vaker doen.

Volgende jubileumviering met Kaapverdische parochie

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002456004_zc_v48_1673727727488_aanbidding_adoration_eend.jpg

Op zondag 16 april is de Kaapverdische gemeenschap uitgenodigd. Zij zijn de laatste groep in de reeks parochies en gemeenschappen die we in dit jubileumjaar bijzonder naar voren wilden halen, omdat zij een belangrijk deel vormen van onze geloofsgemeenschap in de kathedraal.
In de veertigdagentijd zijn er geen bijzonder jubileumvieringen. Dat leek ons minder gepast. Na Pasen dus weer verder.

Afsluiting jubileumjaar op 8 mei

De afsluiting van ons jubileumjaar zal zijn op zondag 8 mei 2023. Daarover zullen we u bijtijds verder informeren.

Actie Kerkbalans thermometer

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002456004_zc_v50_1677363913757_thermometer.png

Voorin de kerk is een thermometer geplaatst die aangeeft hoever de Actie Kerkbalans vordert. Net als veel parochianen is ook voor de kerk alles duurder geworden. Wat echter niet velen weten is dat we al meerdere jaren een jaarrekening hebben met rode cijfers, anders gezegd, het spaargeld is bijna op. Dat kan zo niet langer, daarom deze thermometer.

Wist u dat...

  • de veertigdagentijd  niet alleen vasten betekent, maar ook goede werken doen en meer aandacht voor gebed?

  • de slingers in de kerk inmiddels zijn verwijderd, maar dat er nog voldoende werk in de kerk te doen is? 

  • de Elisabethzaal te huur is? Informatie daarover vindt u op op onze website: Huren Elisabethzaal

Vieringen

kalender voorganger Viering
26 feb 11:00 Plebaan M. Hagen

1e Zondag Veertigdagentijd

Koor: IHSE

Latijnse mis met Nederlandse gezangen: "Missa Te Deum Laudamus", L. Perosi

5 maart 11:00 Plebaan M. Hagen 2e Zondag Veertigdagentijd
Gezinsviering

Koor: IHSE "Mis, Christus het eeuwige woord", J. Vermulst

12 maart 11:00 Mgr Van den Hende 3e Zondag Veertigdagentijd
19 maart 11:00 Pastoor R. Gouw 4e Zondag Veertigdagentijd

Livestream van 26 februari

  • De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 11 maart
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan g.heuff@robeco.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven.

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Boletim informativo digital

26 de Fevereiro 2023

Viagem da W.J.D. a Lisboa: 24 de Julho - 9 de Agosto

As Jornadas Mundiais da Juventude foram adiadas as anteriores por causa da pandemia da coroa. Este ano estão a decorrer e em Lisboa. O tema para a viagem é "Alegria, levanta-te e vai". Em Janeiro passado, houve um fim-de-semana de WJD@Home em Ameland. Foi muito bem sucedido. É evidente que existe uma necessidade entre os jovens (16-30 anos) para o tema da WJD: conhecer os jovens entre si, conhecer a Igreja mundial, oração e inspiração, partilhar alegrias e tristezas uns com os outros, conhecer outra cultura e, claro, convívio. Assim, queremos apelar e convidar os jovens da paróquia a juntarem-se a nós nesta viagem especial em Lisboa. Mais informações e detalhes podem ser encontrados em wjd.nl

Celebração retrospectiva do jubileu com paróquia Croata

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002456004_zc_v48_1673727727387_eerste_communie_01.png

Com corações gratos, olhamos para trás na celebração de domingo, 19 de Fevereiro. Juntamente com o Pe. Miso, o Pe. Hoogland e um grande grupo da comunidade croata, com membros do seu coro lá em baixo e o nosso próprio coro lá em cima junto ao órgão, pudemos experimentar uma verdadeira união. Os trajes, o canto e, claro, o encontro após a Missa, tanto no Salão Elisabeth como no Salão Laurentius, completaram a celebração. De várias pessoas ouvi o comentário: devíamos fazer isto mais vezes. 

Próxima celebração jubilar com paróquia de Cabo Verde

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002456004_zc_v48_1673727727431_kerkbalanssss.jpg

No domingo 16 de Abril, a comunidade cabo-verdiana foi convidada. Eles são o último grupo da série de paróquias e comunidades que quisemos destacar em particular neste ano jubilar, porque são uma parte importante da nossa comunidade de fé na catedral.
Não há celebrações jubilares especiais na Quaresma. Isso pareceu-nos menos apropriado. Por isso, depois da Páscoa, vamos retomar.

Encerramento do ano jubilar a 8 de Maio de 2023

O encerramento do nosso ano de aniversário será no domingo 8 de Maio. Informá-lo-emos em tempo útil.

Termómetro de Actie Kerkbalans

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002456004_zc_v50_1677363913952_thermometer.png

Na frente da igreja encontra-se um termómetro que mostra a Acção de Equilíbrio da Igreja. Quanto a todos os outros, tudo se tornou mais caro para a igreja. Menos conhecido é que há vários anos que temos um balanço com números vermelhos, as poupanças quase se esgotaram. Isto não pode continuar assim, e é por isso que este termómetro.

Sabia que...

  • Quaresma não significa apenas jejum, mas também fazer bons trabalhos e prestar mais atenção à oração?

  • As grinaldas na igreja foram retiradas, mas ainda há trabalho a fazer na igreja? 

  • O Salão Elisabeth está disponível para aluguer? Podem ser encontradas informações no nosso sítio web: Elisabethzaal huren

Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
26 fev 11:00 Plebaan M. Hagen

1° domingo da Quaresma

Coro: IHSE

Missa latina com cânticos holandeses: "Missa Te Deum Laudamus", L. Perosi

5 mar 11:00 Plebaan M. Hagen 2° domingo da Quaresma
Celebração familiar

Coro: IHSE "Mis, Christus het eeuwige woord", J. Vermulst

12 mar 11:00 Mgr Van den Hende3° domingo da Quaresma
19 mar 11:00 Pastoor R. Gouw4° domingo da Quaresma

Transmissão ao video de 26 de Fevereiro

Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

  • O próximo newsletter: na sexta-feira, de 11 de Março.
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para g.heuff@robeco.nl

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


Add content for your email template in this text block.

 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl