Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 12 Februari 2023

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Aswoensdagviering voor de kinderen 15.00 uur

Op 22 februari zal in de kathedraal op woensdagmiddag om 15.00 uur een korte aangepaste viering gehouden worden, gericht op kinderen die het askruisje willen ontvangen.

Aanmelden cursus Katholiek geloven 2023-2024

Cursisten voor de Basiscursus Katholiek Geloven kunnen zich aanmelden. Deze cursus is bestemd voor 1) volwassenen (vanaf 18 jaar) die katholiek willen worden of 2) zij die wel gedoopt zijn maar nog Eerste Communie en/of Vormsel willen ontvangen en 3) zij die nog weinig van het geloof weten en dat willen verdiepen. Aanmelden via het parochiesecretariaat. Na de avondmis van Aswoensdag is er een kennismakingsavond in de Elisabethzaal. De cursus zelf begint op dinsdag 28 maart.

Palmtakjes inzamelen

Aswoensdag nadert snel. Daarom stellen we u in de gelegenheid om de palmtakjes die u thuis waarschijnlijk bij het kruisbeeld hebt gestoken mee te brengen naar de kerk. De takjes worden verbrand en de as wordt gezegend op Aswoensdag voor het askruisje.

Bent u niet in de gelegenheid het palmtakje mee te nemen naar de kerk, dan kunt u het ook begraven in de tuin.

Vooraankondiging Stille Omgang zaterdag 18 maart

Dit jaar wordt de Stille Omgang in Amsterdam gehouden op zaterdag 18 maart. Verleden jaar werd de Stille Omgang vanwege de corona-beperkingen in aangepaste en kleine vorm gehouden. Dit jaar is alles weer normaal. De komende weken zullen we meer informatie geven. Aanmelden kan zoals gebruikelijk via het parochiesecretariaat.

Schade wateroverlast hersteld

De aanzienlijke schade die verleden jaar door hevige regen was ontstaan in onder andere de crèche-ruimte en stream-ruimte, is door vrijwilligers weer hersteld. Veel dank aan allen.

Hulp na aardbeving in Turkije en Syrië

De vastenactie heeft direct gereageerd op de enorme aardbeving met meer dan 25.000 doden in Turkije en Syrië. Op verzoek van de bisschoppen zal de extra collecte op zondag 12 februari via de Vastenactie gaan naar hulp in deze gebieden. In de kathedraal zal de tweede collecte zoals die elke zondag gehouden wordt deze keer hiervoor bestemd zijn. 


Doneren

Opzet ‘klussenclub”

Het bestuur heeft behoefte aan meer vrijwilligers die bereid zijn ondersteuning te geven aan het kleine onderhoud van onze kathedraal en de bijgebouwen. Er zijn talloze werkzaamheden die gedurende het jaar verricht moeten worden. Paul Geenen – bestuurslid bouwzaken – doet veel met ondersteuning van enkele vrijwilligers. Voelt u zich geroepen om hierbij de helpende hand te bieden of wilt u meer informatie, neem dan via het secretariaat contact op met Paul Geenen, die u alles hierover kan vertellen.

Vieringen

kalender voorganger Viering
19 jan 11:00 Plebaan M. Hagen
Pater Miso
7e Zondag door het jaar
22 feb 09:30
 22 feb 19:30 
Plebaan M. Hagen Aswoensdag
Let op! zowel ochtendmis als avondmis beschikbaar 
26 feb 11:00 Plebaan M. Hagen

1e zondag  veertigdagentijd

Livestream van 12 februari

  • De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 25 februari
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan g.heuff@robeco.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven.

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Boletim informativo digital

12 de Fevereiro 2023

Quarta-feira de cinzas para crianças 15h

No dia 22 de Fev., uma breve celebração adaptada na catedral na quarta-feira à tarde às 15 horas, destinada às crianças que desejam receber a cruz de cinzas.

Inscrição para o curso de Fé Católica 2023-2023

Alunos para o curso de Fé Católica Básica podem candidatar-se. Destina-se a 1) adultos (18 +) que querem tornar-se católicos ou 2) aqueles que foram baptizados mas ainda querem receber a Primeira Comunhão e/ou a Confirmação e 3) aqueles que querem aprofundar a sua fé. Candidate-se através do secretariado da paróquia. Haverá uma noite introdutória no Salão Elisabeth após a missa da noite de Quarta-feira de Cinzas. O cursu terá início na terça-feira 28 de Março.

Recolha de ramos de palmeira

A quarta-feira de cinzas aproxima-se rapidamente. Por conseguinte, estamos a dar-lhe a oportunidade de trazer para a igreja os ramos de palmeira que provavelmente colocou pelo crucifixo em casa. Os galhos serão queimados e as cinzas abençoadas na Quarta-feira de Cinzas para a Cruz de Cinzas.

Se não for possível trazer o ramo de palmeira para a igreja, pode também enterrá-lo no jardim.

Anúncio Stille Omgang sábado 18 de Março

Este ano, a Stille Omgang em Amsterdão terá lugar no sábado 18 de Março. No ano passado, a Stille Omgang foi realizada de forma modificada devido a restrições corona. Este ano, tudo está de volta ao normal. Forneceremos mais informações nas próximas semanas. Por favor, registe-se como habitualmente através do secretariado da paróquia.

Ajuda após o terramoto na Turquia e na Síria

A Acção Quaresmal respondeu directamente ao enorme terramoto que matou mais de 25.000 pessoas na Turquia e na Síria. A pedido dos bispos, a recolha extra no domingo 12 de Fevereiro passará pela Acção Quaresmal para ajudar nestas áreas. Na catedral, a segunda colecção, tal como se realiza todos os domingos, será para este fim desta vez. Também se pode utilizar o código QR oposto.


Doar

 

Criação do 'Klussenclub'

A direcção precisa de mais voluntários dispostos a dar apoio à manutenção menor da nossa catedral e anexos. Há inúmeros trabalhos a serem feitos durante o ano. Paul Geenen - membro da direcção da construção civil - faz muito com o apoio de alguns voluntários. Se se sentir inclinado a dar uma mãozinha aqui ou desejar mais informações, por favor contacte Paul Geenen através do secretariado, que lhe poderá contar tudo sobre o assunto.

Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
19 fev 11:00 Plebaan M. Hagen
Pater Miso 
7º Domingo do ano
22 fev 9:30
22 fev 19:30 
Plebaan M. Hagen Quarta-feira de Cinzas Atenção! serviços matinais e noturnos disponíveis
26 fev 11:00 Plebaan M. Hagen

1° domingo da Quaresma

Transmissão ao video de 12 de Fevereiro

Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

  • O próximo newsletter: na sexta-feira, de 25 de Fevereiro.
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para g.heuff@robeco.nl

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


Add content for your email template in this text block.

 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl