Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 29 Januari 2023

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Aktie Kerkbalans

De eindejaarsactie Kerkbalans is nauwelijks voorbij of het nieuwe jaar start alweer met de actie Kerkbalans voor 2023. Omdat de overheid de kerken niet steunt in de gewone kosten, zijn het de parochianen die zorgen dat alles door kan draaien. Alwie geeft wat men heeft is waard dat men leeft.

U kunt overmaken op: NL23 INGB 0000529226 t.n.v. Parochie Laurentius en Elisabeth. Vermelding: Kerkbalans en eventueel uw naam. 

U kunt voor uw bijdrage ook gebruik maken van de on-line Donatiehulp.

Bij voorbaat dank, want zo kunnen we verder.
Meer informatie op onze website: Actie Kerkbalans 2023

Aanmelden Eerste Heilige Communie

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002362004_zc_v11_1673726734847_eerste_communie_01.png

Ouders met kinderen die hun Eerste Communie willen gaan doen, kunnen de kinderen opgeven voor het Eerste Communieproject. U kunt dat doen per e-mail naar het secretariaat: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl of per telefoon: 010 4772752 en bij geen gehoor 06 83113024. 

Het eerste Communie-project begint op zondag 29 januari met de Mis van 11.00 uur. Na de Mis komen ouders en kinderen bij elkaar voor kennismaking en uitleg over het project. Er wordt voor een lunch gezorgd. Op zondag 5 februari is er een gezinsmis en begint het programma voor de ouders en de kinderen na de Mis (inclusief lunch).

Kaarsen worden duurder

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002362004_zc_v48_1673727727488_aanbidding_adoration_eend.jpg

Het zat eraan te komen, maar we wisten niet wanneer. Alles wordt duurder, helaas nu dus ook de kaarsen. Besloten is om de prijsverhoging per 1 februari in te laten gaan. 

Het bedrag dat staat voor de kleine offerkaarsen in de kerk was tot nu toe € 0,50. Dit wordt € 1,-. De noveenkaarsen gaan van € 5,- naar € 6,-. We begrijpen dat dit niet vrolijk stemt, maar we hopen dat de prijs nu weer enige tijd zo zal kunnen blijven.

Slingers verdwijnen Aswoensdag

Vanaf de start van het jubileumjaar hangen er feestelijke slingers in de kerk, naar het voorbeeld van de versiering van 100 jaar geleden. Dit past bij ons feestelijke jubileumjaar, maar niet bij de ingetogenheid en soberheid van de veertigdagentijd. De kerk zal er dus vanaf 22 februari weer wat kaler uitzien.

Schade wateroverlast hersteld

De aanzienlijke schade die verleden jaar door hevige regen was ontstaan in onder andere de crèche-ruimte en stream-ruimte, is door vrijwilligers weer hersteld. Veel dank aan allen.

2 februari Maria Lichtmis

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002362004_zc_v57_1674935702134_20220106_maria_lichtmis_x.jpg

Het feest van de opdracht van Jezus in de tempel, ook genoemd: Maria Lichtmis, vieren we op donderdag 2 februari zowel in de ochtend om 09.30 uur als ook in de avond om 19.30 uur. Vanaf 09.00 uur en 19.00 uur wordt de rozenkrans gebeden. Donderdagochtend is er, net als elke maandag na de Mis aanbidding en biechtgelegenheid tot ongeveer 12.00 uur. Tegelijk is er ook koffie na de Mis in de Elisabethzaal.

Vieringen

kalender voorganger Viering
29 jan 11:00 Plebaan M. Hagen
Diaken Ed Doe
4e Zondag door het jaar
5 feb 11:00 Plebaan M. Hagen 5e Zondag door het jaar
Gezinsviering
12 feb 11:00 Plebaan M. Hagen
Diaken Ed Doe
6e Zondag door het jaar

Livestream van 29 januari

  • De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 11 februari
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan heuffg@gmail.com
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven.

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Boletim informativo digital

29 de Janeiro 2023

Actie Kerkbalans

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002362004_zc_v37_1667683454862_2022_adventsactie_maaltijd_tijdens_uitje.jpg

A campanha de fim de ano Kerkbalans mal terminou e o novo ano já começa com a campanha Kerkbalans para 2023. Uma vez que o governo não apoia as igrejas nas suas despesas normais, são os paroquianos que asseguram que tudo pode continuar. Aqueles que dão aquilo por que têm valem a pena viver.
Pode transferi-lo para: NL23 INGB 0000529226 em nome de Parochie Laurentius en Elisabeth. Menção: Kerkbalans e possivelmente o seu nome.
Pode também para a sua contribuição utilizar a Ajuda de Doação on-line.
Obrigado antecipadamente, porque desta forma podemos continuar.
Mais informações no nosso sítio web: Actie Kerkbalans 2023

Inscrição para a Primeira Comunhão

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002362004_zc_v48_1673727727387_eerste_communie_01.png

Os pais com filhos que desejem fazer a sua Primeira Comunhão podem registar as crianças para o projecto da Primeira Comunhão por e-mail ou telefone para o secretariado: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl ou: 010 4772752. Se não houver resposta 06 83113024. 

O projecto da Primeira Comunhão terá início no domingo, 29 de Janeiro, com a Missa das 11 horas. Após a missa, pais e filhos reunir-se-ão para introduções e explicações sobre o projecto. O almoço será fornecido. No domingo, 5 de Fevereiro, haverá uma missa familiar e o programa para pais e filhos terá início após a missa (incluindo o almoço)

As velas ficam mais caras

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002362004_zc_v48_1673727727431_kerkbalanssss.jpg

Estava a chegar, mas não sabíamos quando. Tudo está a ficar mais caro, infelizmente agora incluindo as velas. Foi decidido que o aumento de preços entrará em vigor a partir de 1 de Fevereiro. A quantia que representava as pequenas velas de oferta na igreja era de 0,50 euros. Isto passará a ser 1 euro. As velas da novena irão de 5 euros a 6 euros. Compreendemos que isto não é alegre, mas esperamos que o preço possa agora ficar assim novamente durante algum tempo.

As grinaldas desaparecem na Quarta-feira de Cinzas

Desde o início do ano jubilar, guirlandas festivas estão penduradas na igreja, modeladas na decoração de há 100 anos atrás. Isto adequa-se ao nosso ano jubilar festivo, mas não à modéstia e sobriedade da Quaresma. Assim, a igreja voltará a parecer mais nua a partir de 22 de Fevereiro.

Reparação de danos causados por inundações

Os danos consideráveis causados pelas fortes chuvas do ano passado na zona da creche e do riacho, entre outros, foram reparados por voluntários. Muito obrigado a todos.

2 de Fevereiro Candelária

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002362004_1_1673727727260_zc-noimage.png

A festa da comissão de Jesus no templo, também chamada: Candelária, celebraremos na quinta-feira, 2 de Fevereiro, tanto de manhã, às 9h30, como à noite, às 19h30. A partir das 9h e das 19h, o terço será rezado. Quinta-feira de manhã, como todas as segundas-feiras após a missa, haverá adoração e confissão até cerca das 12.00 horas. Ao mesmo tempo, há também café depois da missa no Salão Elisabeth.

Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
29 jan 11:00 Plebaan M. Hagen
Diaken Ed Doe
3º Domingo do ano
5 fev 11:00 Plebaan M. Hagen 5º Domingo do ano
Celebração Familiar
12 fev 11:00 Plebaan M. Hagen
Diaken Ed Doe
6º Domingo do ano

Transmissão ao video de 29 de Janeiro

Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

  • O próximo newsletter: na sexta-feira, de 11 de Fevereiro.
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para heuffg@gmail.com

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


Add content for your email template in this text block.

 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl