Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 20 November 2022

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

  Doordeweekse Mis naar de dagkapel

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002097004_zc_v42_1668958416144_maxresdefault.jpg

Dit weekend en de komende week worden kouder. Dat betekent dat het moment is aangebroken dat we met de doordeweekse Missen verhuizen naar de dagkapel. Dat doen we per aanstaande maandag 21 november. De ingang aan de Mathenesserlaan zal nog open blijven. De ingang aan de Robert Fruinstraat gaat open en over een paar weken zal de ingang aan de Mathenesserlaan in de ochtend dicht blijven. U kunt als u dat wilt vanuit de dagkapel naar de kerk om daar een kaars aan te steken.

Adventsacties 2022

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002097004_zc_v37_1663340741358_lopen_600x346.jpg

Tijdens de adventsperiode vragen de bisschoppen aandacht voor de adventsacties 2022. Dit jaar met het thema “Een goede start voor ieder kind”.


Onze federatie H. Laurentius (RRM) heeft gekozen voor het project voor kinderen in Congo. Tijdens de Advent zullen wij geregeld bij u aankloppen om dit project financieel te ondersteunen. 


Een bijdrage kunt u overmaken op het bankrekeningnummer: NL23INGB0000529226

t.n.v. Parochie Laurentius en Elisabeth

o.v.v. “Adventsactie 2022 RRM – DR Congo”.

‘Geven doet leven’ met dit project willen we ons in de Advent metterdaad voorbereiden op de geboorte van Christus.


Energie compensatie doorgeven

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002097004_zc_v42_1668958416267_verwarming___energieprijzen___shutterstock.jpg

Krijgt u ook de compensatie van 2 x € 190 = € 380 van de overheid vanwege de hoge energiekosten? 

Steeds meer mensen zijn bereid deze compensatie (gedeeltelijk) te doneren om anderen die financieel in de problemen komen, daarmee te helpen. 


Bent ook u daartoe bereid dan biedt de PCI van onze federatie de mogelijkheid dit te storten op rekeningnummer:

NL94 ABNA 0640 6105 36

t.n.v. Stichting JJB en PCI,

o.v.v. Energie compensatie.
Ons PCI H. Elisabeth zorgt ervoor dat uw geld ten goede komt aan huishoudens die dit hard nodig hebben. Wilt u meer informatie, stuur dan een email: pcilambertus@gmail.com


Informatie over komende vieringen

-Zo. 27 november   1e zondag Advent   :  Plebaan Hagen


Ter informatie en om alvast te noteren:

-  De viering in ons jubileumjaar met de Antilliaanse gemeenschap wordt verschoven van 4 december naar 15 januari 2023.


Zondag 18 december om 15.30 uur is er het kerstconcert met de Cantorij, gratis toegang.


Zaterdag 24 december 2022 – 18.30 uur – Kerstnachtmis, gezinsviering samenzang met orgel. Eucharistieviering voor gezinnen en jonge kinderen met plebaan Hagen.


Zaterdag 24 december 2022 – 23.00 uur – Nachtmis. met Mgr. Van den Hende


Zondag 25 december 2022 – 11.00 uur: Eerste Kerstdag. Latijnse mis en Ned. gezangen met plebaan Hagen.


Livestream van 20 november

  • De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 3 december 
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan g.heuff@robeco.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven.

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Boletim informativo digital 

6 de Novembro de 2022


Missa do dia da semana à dagkapel

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002097004_zc_v101_1660303307399_1f55b8f1_131f_4347_bbe0_e261ad62a41c.jpeg

Este fim-de-semana e a próxima semana estão a ficar mais frios. Isso significa que chegou o momento de nos mudarmos para a capela do dia com as missas dos dias da semana. Fá-lo-emos a partir da próxima segunda-feira, 21 de Novembro. A entrada em Mathenesserlaan ainda permanecerá aberta. A entrada em Robert Fruinstraat será aberta e dentro de algumas semanas a entrada em Mathenesserlaan permanecerá fechada pela manhã. Se desejar, pode ir à igreja desde a capela do dia para acender uma vela ali. 

Adventsacties 2022

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002097004_zc_v101_1660303307537_mother_teresa_.jpg

Durante o período do Advento, os bispos chamam a atenção para as acções do Advento 2022. Este ano com o tema "Um bom começo para cada criança". A nossa federação Saint Laurentius (RRM) escolheu o projecto para crianças no Congo. 


Durante o Advento, apelaremos regularmente ao vosso apoio financeiro a este projecto. 


Pode transferir uma contribuição para a conta bancária número: NL23INGB0000529226 

Em nome de: Parochie Laurentius en Elisabeth, 

Com referência a: Adventsactie 2022 RRM – DR Congo”. 

Dar dá vida'; com este projecto queremos preparar-nos de forma meteráctica para o nascimento de Cristo no Advento.  

  Passar a compensação energética

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002097004_zc_v42_1668958416202_verwarming___energieprijzen___shutterstock.jpg

Receberá também a compensação de 2 x 190 euros = 380 euros do governo por causa dos elevados custos energéticos? Cada vez mais pessoas estão dispostas a doar (parte de) esta compensação para ajudar outros que se encontram em dificuldades financeiras. 


Se você também estiver disposto a fazê-lo, o PCI da nossa federação oferece a possibilidade de depositar isto por conta n.º: NL94 ABNA 0640 6105 36

Em nome de: Stichting JJB e PCI

Com referência a: Compensatie energie


O nosso PCI H. Elisabeth garantirá que o seu dinheiro irá beneficiar as famílias em extrema necessidade. Se desejar mais informações, envie por favor um e-mail: pcilambertus@gmail.com Para vossa informação e para anotar com antecedência

-Sol. 27 de Novembro 1º Domingo de Advento : Plebaan Hagen


-  A celebração no nosso ano jubilar com a comunidade antilhana será remarcada de 4 de Dezembro para 15 de Janeiro de 2023.


Domingo 18 de Dezembro às 15.30 será o concerto de Natal com os Cantorij, entrada livre.


Sábado 24 de Dezembro de 2022 - 18.30h - Juntos a cantar com órgão. Eucaristia para famílias e crianças pequenas com plebaan Hagen.


-  Sábado 24 de Dezembro de 2022 - 23.00 h - Missa da meia-noite com o Bispo Van den Hende


Domingo 25 de Dezembro de 2022 - 11h: Dia de Natal. Missa latina e cânticos de Ned. com plebaan Hagen. 

Transmissão ao video de 20 Novembro

Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

  • O próximo newsletter: na sexta-feira, 3 de dezembro .
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para g.heuff@robeco.nl

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl