Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 2 Oktober 2022

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Terugblik priesterwijding 1 oktober 2022

Op zaterdag 1 oktober heeft om 11.00 uur in de kathedraal de priesterwijding plaatsgevonden van Ad van Luyn. Dankbaar dat dit zonder coronabeperkingen kon gebeuren, was het een gevulde kathedraal met een grote kring van priesters. We bidden voor onze neomist dat er zegen mag rusten op zijn priesterschap. Op de site van het bisdom vindt u een verslag.

Kosten voor verwarming kerk

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001899004_zc_v39_1664649116937_ha9aa23072823960390475d8a3682e518.jpg

De inflatie stijgt razendsnel en de kosten voor energie blijven hoog. Hopelijk gaat het prijsplafond dat de overheid instelt ook iets betekenen voor kerken. Maar zelfs dan kunnen de kosten oplopen tot meer dan een verdubbeling, dus  € 40.000,-. We zoeken daarom ijverig naar manieren om te bezuinigen.

Een van die manieren om te bezuinigen op stookkosten is door vanaf maandag 17 oktober de weekvieringen van 09.30 uur te houden in de dagkapel van de kerk. Dan hoeven we tijdens de koude dagen de kathedraal door de week niet te verwarmen.


Lees meer op onze website

Lekkage in de kerk

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001899004_zc_v39_1664649116877_h671561842f3f78d6349c602eef6d2ddb.jpeg
Helaas is afgelopen week bij de heftige regenbuien opnieuw een lekkage opgetreden, dit keer bij het toilet naast de Elisabethzaal. De schade betreft de muur, de vloerbedekking, het plafond en elektra. De oorzaak was snel verholpen, maar de schade herstellen zal langer duren.

Lees meer op onze website

Alpha cursus 2022

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001899004_zc_v39_1664649116507_h1c5b4d961ab36dd706648d3fa3163bbf.png

In de Lambertuskerk start weer een Alpha-cursus.

De bijeenkomsten op 10 avonden gaan van dinsdag 20 september tot en met dinsdag 29 november. Op 22 oktober is er een speciale zaterdag waarin over de Heilige Geest wordt gesproken.


Lees meer op onze website

Bedevaart Banneux

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001899004_zc_v39_1664649116815_h2bdfa895c4c52ef5ee12557b21844b7f.jpg

Van 7 tot 11 oktober 2022 zal een bedevaart naar Banneux gehouden worden. Vrijdagochtend 7 oktober vertrekt de bus en dinsdag 11 oktober komt hij weer terug. Met deze reis gaan o.a. mee Pastoor dr. A.J.M. v.d. Helm en Diaken drs. H.A. van Zoelen.


De prijs voor deze 5-daagse is € 310,00 all-in.


Voor informatie en opgave:

Mevr. A.P.van Opstal,Westlaan 62, 2641 DN Pijnacker. 

Tel. 015-3693148

Voorbereiding vormsel 6 november

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001899004_zc_v46_1662228965612_kerkbalanssss.jpg

De voorbereiding op het Vormsel is in volle gang. Zowel de kinderen als hun ouders maken hun eigen bijeenkomsten mee. Vicaris generaal Lex van Deelen zal op 6 november de kinderen het H. Vormsel toedienen. De vormelingen hebben de eerste vier bijeenkomsten tijdens de vieringen een toelichting op de Mis gekregen. Sommigen zullen de volgende zondagen voor het eerst als junior acoliet meedoen om de Mis op een andere manier te ervaren.


Lees verder op onze website

Jongerengroep van de federatie organiseert bijeenkomsten 

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001899004_zc_v47_1664654178587_ha6a5d86d0471c5e6dceb0202ff73c71e.png

Door Desiree Buhler en Margriet Doornbosch- de Frankrijker


Op 11 september zijn wij gestart met een nieuwe tiener – jongerengroep. De eerste bijeenkomst hebben wij gesproken over de vraag “Hoe wil je verder groeien in geloof” Na 1,5 uur met elkaar uitwisselen van ervaringen en vragen rond geloof, aan de hand van het M&M spel, was iedereen enthousiast om vervolgafspraken te maken. Wij gaan aan de slag met het project “Together We…..” een wereldwijde actie voor mens én natuur.


Lees verder op onze website

Vieringen

kalender voorganger Viering
 Zondag 9 Oktober 11:00
Plebaan M. Hagen
28e Zondag door het Jaar
   Zondag 16 Oktober 11:00   Plebaan M. Hagen   29e Zondag door het Jaar

Livestream van 2 Oktober

Colofon

  • De volgende nieuwsbrief verschijnt 15 Oktober  2022.
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan g.heuff@robeco.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven. 
Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl
     

Boletim informativo digital  

2 de Outubro de 2022

Ordenação sacerdotal 1 de Outubro de 2022

A ordenação de Ad van Luyn ao sacerdócio teve lugar no sábado 1 de Outubro às 11 horas da manhã na catedral. Sem restrições de coroas, era uma catedral bem cheia, com um grande círculo de sacerdotes. Rezamos para que o nosso neomisto receba bênçãos sobre o seu sacerdócio. Um relatório pode ser encontrado no site da diocese.

   Custos de aquecimento da igreja

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001899004_zc_v75_1662287059102_5d662634_8b3f_44be_a751_cc90fbf116e3.jpeg

A inflação está a disparar e o custo da energia permanece elevado. Mesmo que o limite máximo de preço fixado pelo governo comece a significar algo para as igrejas, os custos podem ainda assim mais do que duplicar, ou seja, 40.000 euros. Por conseguinte, estamos a procurar diligentemente formas de fazer poupanças. Uma forma de poupar nos custos de aquecimento é realizar as celebrações semanais das 9.30 da manhã na capela do dia a partir de segunda-feira 17 de Outubro. Então não teremos de aquecer a catedral durante os dias de frio durante a semana.


Leia mais em nosso website 

 Vazamento na igreja

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001899004_zc_v46_1662228965713_kerkbalanssss.jpg

Infelizmente, durante a chuva intensa da semana passada, ocorreu outra fuga, desta vez na casa de banho ao lado do Salão Elisabeth. Os danos envolveram a parede, tapetes, tecto e electricidade. A causa foi rapidamente reparada, mas a reparação dos danos demorará mais tempo.


Leia mais em nosso website

  Curso Alfa 2022

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001899004_zc_v46_1662228965532_campagnebeeld_1024x922_1.png

Um curso Alfa recomeçará na Igreja Lambert. As reuniões das 10 noites decorrerão de terça-feira 20 de Setembro a terça-feira 29 de Novembro. No dia 22 de Outubro, haverá um sábado especial discutindo o Espírito Santo.


Leia mais em nosso website

Peregrinação Banneux

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001899004_zc_v46_1662228965422_rotterdam_hildegardiskerk2.jpg

Uma peregrinação ao Banneux terá lugar de 7 a 11 de Outubro de 2022. O autocarro partirá na sexta-feira de manhã, 7 de Outubro, e regressará na terça-feira, 11 de Outubro. Com esta viagem irão, entre outros, o Pastor Dr. A.J.M. v.d. Helm e o Diácono Drs. H.A. van Zoelen. 


O preço para esta viagem de 5 dias é de 310,00 euros all-in. 


Para informação e registo: 

Sra. A.P.van Opstal, Westlaan 62, 2641 DN Pijnacker. 

Tel. 015-3693148

  Preparação para a Confirmação 6 de Novembro

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001899004_zc_v39_1664649116764_h74a7880b980a27adb6cd462070ab55a2.jpg

A preparação para a Confirmação está em pleno andamento. Tanto as crianças como os seus pais estão a participar na preparação. O Vigário Geral Lex van Deelen administrará a Santa Confirmação na tarde de domingo, 6 de Novembro. Os confirmandos receberam explicações sobre a Missa durante as celebrações. Alguns juntar-se-ão aos domingos seguintes pela primeira vez como acólitos juniores para experimentar a Missa de uma forma diferente.


Leia mais em nosso website

Grupo de jovens da federação organiza encontros

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001899004_zc_v47_1664654178503_ha6a5d86d0471c5e6dceb0202ff73c71e.png

Por Desiree Buhler e Margriet Doornbosch- de Frankrijker


Em 11 de setembro começamos um novo grupo de jovens. Na primeira reunião discutimos a questão “Como você quer crescer ainda mais na fé?” Após 1,5 horas de troca de experiências e perguntas sobre fé, com base no jogo M&M, todos ficaram entusiasmados em marcar consultas de acompanhamento. Vamos começar com o projeto “Together We...” uma ação mundial em prol das pessoas e da natureza. 


 Leia mais em nosso website

  Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
Domingo 9 de Outubro 11:00
Plebaan M. Hagen
28º domingo do ano.
Domingo 16 de Outubro 11:00    Plebaan M. Hagen    29º domingo do ano.

Livestream de 2 de Outubro

Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Colofon 

  • A 2 de Outubro de 2022 aparecerá outro boletim informativo
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para  g.heuff@robeco.nl

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 

Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil

 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl